Kurshefte i marinbiologi

Utvalg for marinbiologi har laget et kurshefte som skal brukes i forbindelse med grunnkurset. Heftet kan også kjøpes av andre som er interessert i faget.

Norge med sin lange kystlinje har gjennom alle tider vært avhengig av havet. I våre dager er våre viktigste industrier knyttet til havet og en stor andel av befolkningen bruker sjøen til fiske og annen rekreasjon. Forståelse for at man må ta vare på havmiljøet begynner med kunnskap om de planter og dyr som lever der og om samspillet som skjer i havet.

Kursheftet er på 27 sider og er rikt illustrert. Heftet kan kjøpes gjennom nettbutikken.

Tips en venn
[Tilbake]
Norges Dykkeforbund2018-06-06 11:13:56

 Makeweb CMS