Rent Idrettslag

Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Alle klubbene som har et konkurransetilbud innen undervannsrugby skal slutte seg til konseptet.

Rent Idrettslag kan gjennomføres på egen hånd gjennom en tre-trinns-prosess på rentidrettslag.no.

Norges Dykkeforbund2018-06-06 11:13:56

 Makeweb CMS