Gode nyheter for bruk av båt i klubben

Sjøfartsdirektoratet aksepterer at fartøy under 24 m som eies eller drives av dykkeklubber kan følge reglene som gjelder fritidsfartøy, selv om hele eller deler av driften finansieres ved innbetaling av medlemsavgift. Foto: Petter Schmedling


Dette forutsetter at dykkerne har en reell tilknytning til klubben eller annen medlemsklubb i Norges Dykkeforbund.

Dersom det tilbys turer til ikke-medlemmer, eller personer uten tilknytning til NDF vil skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter få anvendelse.

Les mer om våre medlemsfordeler: http://www.ndf.no/Dykkeklubb/Medlemsfordeler

Bli med i en dykkeklubb: http://www.ndf.no/Dykkeklubb

Dykkeklubber utenfor NDF er pålagt å følge de samme lover og regler som gjelder for klubbene i NDF. Det er opp til disse organisasjonene selv å sjekke ut hvilke lover og regler som gjelder. 

Fra Sjøfartsdirektoratet
Fartøy som eies av foreninger og brukes av foreningens medlemmer

Sjøfartsdirektoratet aksepterer at fartøy under 24 m største lengde som eies eller drives av frivillige sammenslutninger kan følge reglene som gjelder fritidsfartøy, selv om hele eller deler av driften finansieres ved innbetaling av medlemsavgift. Dette forutsetter at medlemmene har en reell tilknytning til foreningen, at seilasene er forbeholdt sammenslutningens medlemmer og at bruken av fartøyet best kan beskrives som fritidsaktivitet.

Unntaket tar f.eks. sikte på tilfeller der personer eier et fartøy sammen og driver dette for felles regning til bruk i sin fritid, kystlag der medlemmene gjør dugnadsarbeid og bruker foreningens fartøy, eller seilforeninger som benytter sine seilbåter til turer eller regattaer.

Dersom det tilbys turer til allmennheten, eller om personer uten tilknytning til sammenslutningen i stedet for å betale billett betaler “medlemskontingent” for å være med på enkeltturer, vil skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter få anvendelse. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS