NS1 i undervannsrugby

Første runde! BSI Boblen ønsker velkommen til NS1 i undervannsrugby, 22. - 23. september i Bergen. Foto: Rune Edvin Haldorsen.


Sted: ADO-Arena
Spilleområde: Lengde 18,5 m, bredde 9 m, dybde 5 m, klorvann
Påmeldingsfrist: Fredag 7.september 2018
Lagledermøte: Møterom i resepsjonen 1 time før første kamp
Klasser: Herre- og dame
Regelverk: CMAS internasjonale regler med forkortet spilletid, forkortet pausetid og endrede sluttspillregler.

Lisens
Alle deltakere må ha betalt spillerlisens for 2018. 
Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for klubben. Kontroll vil bli gjennomført i løpet av arrangementet. Lisensen følger kalenderåret, og må være betalt innen tirsdag før turneringen starter.


Påmelding: Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,- samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om lagets dommersituasjon.

Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingenten. Innbetaling av startkontingenter er altså en bindende påmelding og det er ingen angrefrist.

Påmeldingsavgift betales nå via NDF sin Webshop ved bruk av Visa eller MasterCard.

Skriv inn antall lag og trykk på ”Kjøp”. Gå deretter til handlekurven som dere finner nederst i venstre meny. Her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn og antall herre-/damelag. Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale.

Husk også å sende en e-post til Torkel Rønningen i administrasjonen, torkel.ronningen@nif.idrett.no og Vegard Jakobsen (v.jakobsen@live.no) om hvilke lag som er påmeldt, antall dommere som stiller fra hvert lag og registrering av en kontaktperson.

Reisestøtte: Juniorspillere fra og med 15 år til og med 23 år kan søke NDF om refundering av reiseutgifter. Utøvere under 15 år kan søke direkte til Utvalget i UVR, som vil prøve å dekke så mye som mulig av reiseutgiftene. Dommere: Det er krav til alle lag om å stille med 2 dommere. 

Dommere som ikke møter til oppsatt dømming blir belagt med en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer.

Protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,-. Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. 

Ved hotellovernatting ber vi om at NDFs samarbeidspartnere blir brukt.


Kontaktpersoner for arrangementet:

Vegard Jakobsen
V.jakobsen@live.no
Tlf: 476 19 651


Steffen Tengs

Tlf: Leder@Boblen.no
Tlf: 938 71 273


[Tilbake]

 Makeweb CMS