Meld deg på nyhetsbrevet

Norges Dykkeforbund sertifisert som Rent Særforbund

Antidoping Norge har gjennomgått Norges Dykkeforbund sin handlingsplan for antidopingarbeid, og godkjent at NDF tilfredsstiller kriteriene som ligger til grunn for å være et Rent Særforbund.

Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge overrekker sertifiseringsplakett til generalsekretær Sølve Stubberud i Norges Dykkeforbund.


Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det skal ta høyde for idrettens egenart.

Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. NDF er selv ansvarlig for å gjennomføre planen, og må kunne vurdere og dokumentere måloppnåelsen av fastsatte mål. 


Les mer om konseptet Rent Særforbund
[Tilbake]
Norges Dykkeforbund2018-05-15 12:03:06

 Powered by Makeweb 4.1