Ny jakt på spøkelsesteiner

NDF har fått en ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB, og viderefører prosjektet med rapportering av spøkelsesteiner til Havforskningsinstituttet.

Disse dataene er svært nyttige for Havforskningsinstituttet, så NDF gir derfor støtte til klubbene for at de fyller ut et skjema og sende inn dette sammen med et bilde til dykking@nif.idrett.no

Det er viktig at det er et skjema og et bilde pr. redskap (garn, ruse, teine), og at filnavnet på bildet er notert på skjemaet slik at man ser hvilket skjema og bilde som hører sammen. Bildene bør være i god oppløsning, slik at de er lette å analysere. Klubbene får kr. 200,- for rapportering av vanlige teiner og kr. 400,- for skotteteiner, ruser og garn.

NDF jobber med å få på plass en digital løsning for rapporteringen, men foreløpig må klubbene benytte samme skjema som tidligere.


[Tilbake]

 Makeweb CMS