Rapportering av funnet redskap

Nå har Fiskeridirektoratet publisert første rapport om funnet redskap (frem til og med august 2018)
Foto: Wiggo Larsen, Holmestrand Dykkeklubb


https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-reiskap/Statistikk-Tapte-redskap-funnet-av-dykkerklubber

Denne rapporten viser sum antall «små» og «store» redskap rapportert pr.dykkeklubb pr. måned, da dette er tilstrekkelig for utbetaling til dykkeklubbene. 

Ta kontakt med dykking@nif.idrett.no hvis du finner noen feil i rapporteringen. 


[Tilbake]

 Makeweb CMS