Brukerstøtte E-læring

Her finner du en innføring i å administrere NDFs kurs på E-læringsplattformen Moodle.

Kontaktperson:
Torkel Rønningen
torkel.ronningen@nif.idrett.no


 Makeweb CMS