Støtte til konkurranser

NDFs forbundsstyre har bestemt at ungdom til og med 19 år kan søke om økonomisk støtte til deltagelse på arrangement i NDF-regi. De som mottar reisestøtte må fremlegge reiseregning på fastlagt skjema og aktuelle originalbilag.

Ordningen gjelder NDFs lisensierte aktiviteter, undervannsrugby, - foto og - jakt. Utøverne må ha løst lisens for gjeldende aktivitet.

Da det er klare føringer fra NIF for hvordan midlene til utviklingsorientert ungdomsidrett kan benyttes, skal hvert enkelt tiltak forhåndsklareres med NDFs administrasjon.

Det kan også vurderes arrangementsstøtte til organisasjonsledd som tilrettelegger for slik aktivitet. Det er da en klar forutsetning at hovedinnretningen for tiltaket er ungdom opp til 19 år. Arrangøren må være et organisasjonsledd i NDF. 

”Først til mølla-prinsippet” gjøres gjeldende da vi ikke har sikre beløp å forholde oss til.

Tips en venn
[Tilbake]

 Makeweb CMS