Ungdomsavdeling i klubb

Ungdomsavdeling i klubb (UiK). Det er penger å hente om klubben tilrettelegger for aktivitet for barn og unge. Her følger en oversikt over aktuelle tiltak og hvordan dykkeklubben går fram for å søke.

Klubbene kan søke om:

 

  • Moro under vann (MUV) - Lavterskeltilbudundervannsaktiviteter

  • Ungdomstreff - Dykketreff / Dykkeleir

  • Fridykkerkurs i klubbene

  • Kurs for fridykkere i klubben som vil bli apparatdykkere

  • CMAS-kurskonseptet ”Dykking med barn”

  • Utdanning av Trener I Fridykking

  • Utdanning av Trener 2 Fridykking

 

Også aktivitet som er gjennomført tidligere i år kan få støtte. Husk at utgiftene for klubben må kunne dokumenteres. Støtten utbetales i prinsippet etterskuddsvis. Har du spørsmål? - Ring 21 02 97 42.

 

Søknader sendes:

dykking@nif.idrett.no

 

Moro under vann (MUV) - lavterskeltilbud undervannsaktiviteter
Øvre aldersgrense for støtteberettigede deltakere er 19 år. MUV-arrangementet kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben.

 

MUV kan for eksempel være en enkel og praktisk innføring i undervannsrugby, finnesvømming eller undervannsfoto.

Typisk er støtte til bassengleie. Annen kostnadsdekking, som ikke går på utstyr eller administrasjon, kan også vurderes. Søknad sendes fra arrangørklubb. MUV-arrangement med deltagere fra flere klubber vil bli prioritert.

 

Ungdomstreff

Øvre aldersgrense for støtteberettigede deltakere er 19 år. Arrangementet kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Treffet kan arrangeres som blandet fri-apparatdykkertreff, eller som separate fri- eller apparatdykkertreff.

Støtte gis etter søknad og skal øremerkes aktivitetsskapende tiltak i forbindelse med arrangementet. Det gis ikke støtte til utstyr og administrasjon. Søknad sendes fra arrangørklubb. Treff med deltagere fra flere klubber vil bli prioritert.

 

Fridykkerkurs i klubbene

Øvre aldersgrense for støtteberettigede deltakere er 19 år. Kurset kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Typisk er støtte til bassengleie. I områder med stort behov og ingen instruktører kan også utgifter til instruktør dekkes etter særskilt søknad.

Annen kostnadsdekking, som ikke går på utstyr eller administrasjon, kan også vurderes.

 

Kurs for fridykkere som vil bli apparatdykkere

Nedre aldersgrense for støtteberettigede deltakere er 14 år. Øvre aldersgrense for støtteberettigede deltakere er 19 år. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb.

Klubben må ha samarbeidsavtale med NDF. Typisk er støtte til bassengleie, utstyrsleie og transportutgifter. Annen kostnadsdekking, som ikke går på utstyr eller administrasjon, kan også vurderes.

 

Kurskonseptet ”Dykking med barn”

Klubber som deltar i utprøving og evaluering av CMAS-kurskonseptet ”Dykking med barn” kan søke. Klubben må ha samarbeidsavtale med NDF. Typisk er støtte til bassengleie og utstyrsleie. Annen kostnadsdekking, som ikke går på utstyr eller administrasjon, kan også vurderes.

 

Utdanning av Trener 1 Fridykking

Disse kursene arrangeres av klubb eller krets tilsluttet NDF, eller NDF sentralt. Søknad om å få arrangere kurs sendes NDF sentralt. Områder med stort behov og lite dekning av instruktører vil bli prioritert. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb.

NDF dekker instruktører, reisekostnader for instruktører, bassengleie, elevmateriell. Teknisk arrangør må dekke mat under selve kurset, lokaler, samt kostnader for overnatting for instruktører. Teknisk arrangør krever inn deltakeravgift til dekning av kostnadene.

 

Utdanning av Trener 2 Fridykking

Disse kursene arrangeres av NDF sentralt. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb.

NDF dekker instruktører, reisekostnader for instruktører, bassengleie, lokalleie og elevmateriell. Utdanning av trener 2 Fridykking kan også gjennomføres som et trainee-opplegg. Støtte gis da til reise- og oppholdsutgifter for kandidaten.

 

Generelle vilkår for UiK midler

Støtte til å dekke rene driftskostnader til klubben vil ikke bli gitt, men for eksempel drivstoffutgifter til båter på treff, kurs og MUV kan innvilges. Internfakturering for bruk av klubbens utstyr vil ikke godtas. Støtte til administrasjon eller utstyr gis ikke.

Klubber som har opprettet ungdomsgrupper vil bli prioritert.

Følgende skal rapporteres:

 

1.       Antall deltakere i aldersgruppen 6-12 år, fordelt på kjønn
2.       Antall deltakere i aldersgruppen 13-19 år, fordelt på kjønn
3.       Antall deltakere i aldersgruppen over 19 år, fordelt på kjønn
4.       Antall voksne støttepersoner
5.       Hvor mange deltakere som kom fra den enkelte medlemsklubb

 

Rapportskjema

 

 

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
[Tilbake]
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
24.03.17 14:44
23.03.17 09:52
23.03.17 09:29
21.03.17 16:09
20.03.17 14:56
20.03.17 10:43
17.03.17 11:01
15.03.17 13:42
15.03.17 09:13
02.03.17 14:46