NDFs Sikkerhetsfond

For å forebygge ulykker i forbindelse med dykking er det opprettet et fond - NDFs Sikkerhetsfond. Tanken bak fondet er at dersom dykkeren ikke kvier seg for lenge med å droppe vektbelte eller vekter integrert i vest, kan ulykke unngås.

Reglene er som følger:

 

 • Dekning gis for eget, lånt eller leid vektbelte/vekter.
 • Det skal ikke etterprøves om det i den aktuelle situasjonen var nødvendig å droppe vektene.
 • Dykkeren som droppet vektene må være medlem i en klubb tilsluttet Norges Dykkeforbund.
 • Dykket skal ha foregått etter de sikkerhetsregler som gjelder for klubben dykkeren er medlem av.
 • Dykket skal ha foregått i Norden.
 • Hvis forsvarlig skal det være søkt etter det droppede utstyret. Bekreftelse om dette skal gis av lederen i den klubben søkeren er medlem av.
 • Utbetaling foretas etter regning for tilsvarende utstyr som er droppet. Originalkvittering for innkjøpt belte eller vekter sendes Norges Dykkeforbund. Kvitteringen returneres ikke da den inngår i forbundets regnskap.
 • Dersom utstyret var omfattet av en utstyrsforsikring utbetales maksimalt egenandel for forsikringen, dersom denne er lavere enn vektbeltet/vektenes verdi.
 • Det må søkes senest innen fire uker regnet fra datoen utstyret ble droppet.
 • Med søknad om dekning skal det følge en rapport om dykket/episoden som medførte at vektbeltet/vektene måtte droppes. Standard rapportskjema for ”Dykkeepisode” skal benyttes. Riktigheten av de gitte opplysninger skal attesteres av leder i den klubben søkeren er medlem av.
 • Søknaden behandles av Norges Dykkeforbunds administrasjon og svar skal gis innen fire uker etter at søknaden er mottatt. Utbetaling skal foretas innen samme tid, hvis ikke søknaden avslås.
 • Klage på eventuelt avslag kan sendes Norges Dykkeforbunds Forbundsstyre senest to uker etter at avslaget er sendt fra NDFs administrasjon.

 


Kontaktperson NDF

Sølve Stubberud
dykking@nif.idrett.no


 

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
15.11.17 13:29
15.11.17 13:26
15.11.17 12:43
07.11.17 10:55
06.11.17 15:56
06.11.17 10:09
04.11.17 14:14
02.11.17 10:24
01.11.17 12:20
01.11.17 11:54