NDFs Sikkerhetsfond

For å forebygge ulykker i forbindelse med dykking er det opprettet et fond - NDFs Sikkerhetsfond. Tanken bak fondet er at dersom dykkeren ikke kvier seg for lenge med å droppe vektbelte eller vekter integrert i vest, kan ulykke unngås.

Reglene er som følger:

 

 • Dekning gis for eget, lånt eller leid vektbelte/vekter.
 • Det skal ikke etterprøves om det i den aktuelle situasjonen var nødvendig å droppe vektene.
 • Dykkeren som droppet vektene må være medlem i en klubb tilsluttet Norges Dykkeforbund.
 • Dykket skal ha foregått etter de sikkerhetsregler som gjelder for klubben dykkeren er medlem av.
 • Dykket skal ha foregått i Norden.
 • Hvis forsvarlig skal det være søkt etter det droppede utstyret. Bekreftelse om dette skal gis av lederen i den klubben søkeren er medlem av.
 • Utbetaling foretas etter regning for tilsvarende utstyr som er droppet. Originalkvittering for innkjøpt belte eller vekter sendes Norges Dykkeforbund. Kvitteringen returneres ikke da den inngår i forbundets regnskap.
 • Dersom utstyret var omfattet av en utstyrsforsikring utbetales maksimalt egenandel for forsikringen, dersom denne er lavere enn vektbeltet/vektenes verdi.
 • Det må søkes senest innen fire uker regnet fra datoen utstyret ble droppet.
 • Med søknad om dekning skal det følge en rapport om dykket/episoden som medførte at vektbeltet/vektene måtte droppes. Standard rapportskjema for ”Dykkeepisode” skal benyttes. Riktigheten av de gitte opplysninger skal attesteres av leder i den klubben søkeren er medlem av.
 • Søknaden behandles av Norges Dykkeforbunds administrasjon og svar skal gis innen fire uker etter at søknaden er mottatt. Utbetaling skal foretas innen samme tid, hvis ikke søknaden avslås.
 • Klage på eventuelt avslag kan sendes Norges Dykkeforbunds Forbundsstyre senest to uker etter at avslaget er sendt fra NDFs administrasjon.

 


Kontaktperson NDF

Sølve Stubberud
dykking@nif.idrett.no


 

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
20.03.18 13:00
16.03.18 13:29
08.03.18 16:42
07.03.18 16:46
05.03.18 14:16
23.02.18 13:40
23.02.18 10:42
23.02.18 10:40
16.02.18 09:37
14.02.18 13:36