Rapportering av ryddeaksjoner 2017

Klubber som har gjennomført ryddedugnad i 2017 må fylle ut rapporteringsskjema og sende inn til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. november.

[Les mer]

Ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges Dykkeforbund får en ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB på hele ni millioner kroner for å videreføre pågående tiltak mot marin forsøpling de neste tre årene. 
[Les mer]

Rapportering av ryddeaksjoner 2016

NDF har mottatt rapporteringsskjema fra 45 dykkeklubber på 81 gjennomførte ryddeaksjoner i 2016. Tidligere i år ble det delt ut kr. 500.000,- i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til klubbene, og Forbundsstyret har fordelt ytterligere kr. 1.000.000,- basert på rapportene som er sendt inn.

[Les mer]

Søk refusjonsordningen!

Har dykkeklubben hatt utgifter til opprydding av av marint avfall i 2016?  I så fall kan den søke om refusjon av utleggene gjennom Hold Norge Rent. Søknadsfristen er 1. november.
[Les mer]

Tildeling av gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Gaven på 6 millioner som NDF fikk fra Sparebankstiftelsen DNB, skal gå til ryddeutstyr for å fjerne søppel under vann, samt til aktivitet og utstyr som klubbene trenger. Foto: Ægir Dykkerklubb.
[Les mer]

Registrering av ryddeaksjoner

Klubber som skal ha ryddeaksjoner, må registrere aksjonene i Hold Norge Rents ryddeportal: www.holdnorgerent.no/ryddenstrand.
[Les mer]

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå dette - selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske hav- og kystområder. Omfanget av problemet synes å være økende.
[Les mer]

Invitasjon til større ryddeaksjoner

Norges Dykkeforbund har fått 6 millioner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB for tiltak mot marin forsøpling, og startet aksjoner med opprydding av spøkelseteiner i desember. Vi ønsker nå å invitere klubbene til å gjennomføre større aksjoner for å skape gode dykkeplasser i sitt nærmiljø. Disse aksjonene må skje etter retningslinjer fastsatt av NDF, og klubber som blir kvalifisert til å være med vil få tilført utstyr til rydding og midler som klubben kan bruke på drift og utstyr.
[Les mer]

Oppryddingen av mistet fangstredskap

Hvert år tapes mellom 5-10 % av alle teiner i hummerfisket. Når fisk eller skalldyr havner inne i disse teinen er det små muligheter for å slippe ut igjen. Dyr som dør i teinen tiltrekker seg nye dyr som blir fanget, og dette kan pågå i en lang syklus der nye dyr til stadighet blir fanget av teinen. Dette kalles derfor gjerne «spøkelsesteiner». Ingressfoto: Geir Eliassen.
[Les mer]
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
23.11.17 10:10
21.11.17 11:00
21.11.17 10:36
15.11.17 13:29
15.11.17 13:26
07.11.17 10:55
06.11.17 15:56
06.11.17 10:09
04.11.17 14:14
02.11.17 10:24