Rapportering av ryddeaksjoner 2016

NDF har mottatt rapporteringsskjema fra 45 dykkeklubber på 81 gjennomførte ryddeaksjoner i 2016. Tidligere i år ble det delt ut kr. 500.000,- i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til klubbene, og Forbundsstyret har fordelt ytterligere kr. 1.000.000,- basert på rapportene som er sendt inn.

[Les mer]

Endring av kriterier i pågående teineaksjon

NDF har fått midler av Plastreturs Miljøprosjekt til å ta opp flere spøkelsesteiner, og satte fokus på skotteteiner siden Havforskningsinstituttet har funnet ut at disse fisker mest. Instituttet ønsker mer data om disse teinene. Vi ser imidlertid at det er lite slike teiner, og at vi derfor får inn for få rapporter. Foto: Dan Kåre Engebretsen.
[Les mer]

Søk refusjonsordningen!

Har dykkeklubben hatt utgifter til opprydding av av marint avfall i 2016?  I så fall kan den søke om refusjon av utleggene gjennom Hold Norge Rent. Søknadsfristen er 1. november.
[Les mer]

Ny teineaksjon med midler fra Plastreturs Miljøprosjekt

Siden 1. desember 2015 har våre klubber tatt opp 2500 spøkelsesteiner med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette har gitt svært nyttige forskningsdata til Havforskningsinstituttet om omfanget av tapte teiner og effektene av spøkelsesfiske. Forskningsresultatet viser at det er en type teiner som står for det meste av spøkelsefisket - såkalte «Skotteteiner». 
[Les mer]

Tildeling av gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Gaven på 6 millioner som NDF fikk fra Sparebankstiftelsen DNB, skal gå til ryddeutstyr for å fjerne søppel under vann, samt til aktivitet og utstyr som klubbene trenger. Foto: Ægir Dykkerklubb.
[Les mer]

Registrering av ryddeaksjoner

Klubber som skal ha ryddeaksjoner, må registrere aksjonene i Hold Norge Rents ryddeportal: www.holdnorgerent.no/ryddenstrand.
[Les mer]

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå dette - selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske hav- og kystområder. Omfanget av problemet synes å være økende.
[Les mer]

Invitasjon til større ryddeaksjoner

Norges Dykkeforbund har fått 6 millioner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB for tiltak mot marin forsøpling, og startet aksjoner med opprydding av spøkelseteiner i desember. Vi ønsker nå å invitere klubbene til å gjennomføre større aksjoner for å skape gode dykkeplasser i sitt nærmiljø. Disse aksjonene må skje etter retningslinjer fastsatt av NDF, og klubber som blir kvalifisert til å være med vil få tilført utstyr til rydding og midler som klubben kan bruke på drift og utstyr.
[Les mer]

Oppryddingen av mistet fangstredskap

Hvert år tapes mellom 5-10 % av alle teiner i hummerfisket. Når fisk eller skalldyr havner inne i disse teinen er det små muligheter for å slippe ut igjen. Dyr som dør i teinen tiltrekker seg nye dyr som blir fanget, og dette kan pågå i en lang syklus der nye dyr til stadighet blir fanget av teinen. Dette kalles derfor gjerne «spøkelsesteiner». Ingressfoto: Geir Eliassen.
[Les mer]

Er klubben din klar for ryddedugnad?

NDF har fått 6 millioner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til ryddeaksjoner under vann. Gaven skal bidra til en nasjonal dugnad for å redusere marin forsøpling. I tillegg skal den bidra til et løft for dykkeaktivitet i klubbene og bidra til gode opplevelser både i, under og ved vann.
[Les mer]
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
15.09.17 14:04
15.09.17 14:02
15.09.17 13:58
15.09.17 13:41
15.09.17 13:12
13.09.17 11:29
11.09.17 14:48
06.09.17 15:38
02.09.17 16:00
30.08.17 15:11