Fridykkerinstruktørkurs i Kristiansand

NDF og Kristiansand Dykkerklubb arrangerer fridykkerinstruktørkurs i Kristiansand i januar/februar 2017. Foto: Petter Schmedling.

Kursets hovedmål:
Opplæring i å planlegge og lede teoretisk og praktisk opplæring av fridykkere. Kurset gir grunnlag for å løse autorisasjon som fridykkerinstruktør.

Formålet med NDFs Ungdomsprosjekt er å bygge opp et aktivt fridykkermiljø for barn- og ungdom i klubbene. 

Opptakskrav

  • Minimum 17 år CMAS *** fridykkersertifikat (annen bakgrunn kan vurderes) 
  • Medlem i en NDF-klubb

Kurset går over to helger fra lørdag morgen til søndag ettermiddag: Lørdag 28. til søndag 29. januar og lørdag 4. til søndag 5. februar.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om lokale. Oppstart er klokka 10.00 begge helger med avslutning søndag klokka 1500. Hovedinstruktør er Sigurd Paulsen. Pris for kurset er 2000 kroner per deltaker. Dette inkluderer kursmateriell. Vi oppfordrer personer under 20 år å delta på kurset! 


Antall deltagere er satt til maksimum 12 personer.

Økonomisk støtte
For klubber med lang reisevei kan det søkes om støtte fra NDF for å delta på kurset. Begrunnet søknad med estimerte utgifter sendes til stian.olsen@nif.idrett.no

For mer informasjon og bindende påmelding innen 13. januar:
Stian Olsen
E-post: Stian.olsen@nif.idrett.no
Tlf.  21 02 97 44.
Tips en venn
[Tilbake]
Norges Dykkeforbund2019-03-24 20:44:10

 Makeweb CMS