Støtteordning for barn, ungdom og personer med funksjonsnedsettelse

UiK-skjemaet (Ungdomsavdeling i Klubb) fases ut og vi går over til en søknadsbasert støtteordning. Tiltakene klubbene søker på må gjenspeile målene i Virksomhetsplanen. 


En forutsetning for å få innvilget søknad er at det skal gi effekt for barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse.


Kriteriene er endret fra en tiltaksbasert til en resultabasert rapportering. Det vil si at vi blir målt på en rekke ulike parametere som går på kompetanse, aktivitetsomfang og endring av medlemstall når vi rapporterer videre til Idrettsforbundet.

Disse midlene er øremerket utviklingsaktiviteter som skal komme barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse til gode.  
 
Kontaktperson:
Sølve Stubberud
dykking@nif.idrett.no
Tips en venn
[Tilbake]
Norges Dykkeforbund2019-03-24 20:44:10

 Makeweb CMS