Marine arter på Rødlista

I desember 2006 presenterte Artsdatabanken den nye norske rødlista. Rødliste over norske arter har vært laget tidligere, men denne gangen var det flere nye elementer som gjorde arbeidet unikt. Blant annet var det gjort en vurdering av marine arter. Det er første gang arter fra det marine miljøet er inkludert i vurderinger for rødlisting i Norge.

Hva er så rødlisting, en rødliste over arter, og hva betyr det at en art står på rødlista? Vi skal se litt på det her.

Les artikkelen av marinbiologiutvalgets leder

Tips en venn
Tips en venn
[Tilbake]

 Makeweb CMS