Angående frivillig vern mot undervannsjakt i Saltstraumen


Norges Dykkeforbund representerer alle dykkeklubber inkludert mange fridykkere som også jakter. Vår posisjon i forbindelse med  debatten om et frivillig vern i Saltstraumen ligger i vedlagte pressemelding.


Norges Dykkeforbund oppfordrer til og vil gjerne støtte alle initiativ til en bred dialog mellom aktører, inkludert undervannsjegerne, om hva som er formålstjenlig og hvordan et frivillig vern skal foregå i Saltstraumen.
 

Vi mener at vern må gjøres på en måte som ivaretar behovet for bærekraft, forsvarlig uttak av fisk og langsiktig forvaltning av en unik naturressurs både for kommersielle aktører, sportsdykkere og lokale fridykkende jegere. I tillegg er allemannsretten et sentralt element for oss som organisasjon, da den danner grunnlaget for nesten all vår aktivitet.
 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hva som kan skape problemer for fiskebestanden. En frivillig ordning vil kun fungere om den er basert på at alle som bruker området kan stille seg bak begrensninger og gjensidig forstår hverandres behov for forsvarlig bruk av fiskeressursene i området.
 
 
Kontaktperson
Stian Olsen
Generalsekretær
Norges Dykkeforbund
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS