CMAS fridykkerkurs

Her er en innføring i administrering av e-læringsplattformen for fridykkerkurset.


Slik får instruktørene tilgang

Du må være fridykkerrinstruktør for å få tilgang til kurset. Du må og være registrert bruker av www.minidrett.no, og bruker samme pålogging på kurs.idrett.no. Når dette er på plass vil kursadministrator gi deg de nødvendige rettighetene for å administrere e-læringskurset og holde kontroll på elevene.


Instruktøren skal hverken kjøpe rekvisisjon for dykkersertifikat eller sende inn bilder til beviset. Dette er funksjoner som er lagt inn i verktøyet. Når eleven tar ut kursbevis, går det automatisk en e-post til NDF og sertifikat produseres


NDFs kurs ligger på https://ekurs.nif.no


Slik får elevene dine tilgang

Elevene må også være registrert bruker på minidrett.no. De logger seg på kurset med bruker og passord fra minidrett.no først, deretter kan de kjøpe tilgang til kurset ved hjelp av paypal eller betalibgskort. 

 

Instruktør/mappe

Hver instruktør registreres med egen mappe. Elevene skal i starten på kurset velge sin instruktør/mappe. På denne måten kan instruktøren greit finne fram til sine elever og se hvor lang de er kommet i kurset.

 

Slik ser du elevene dine

Elevene skal etter hvert kapittel gjennomføre en quiz, og alle disse må bestås. På kursets forside (venstre meny) velger du «karakterbok». Her kan du gå videre inn på din mappe og se dineelever.

Godkjenn praksis

Etter hvert som elevene går gjennom den praktiske delen av kurset, kan instruktøren gå inn og registrere godkjente prøver. Både bassengøvelser og sjødykk må settes til godkjent for at eleven skal kunne ta ut kursbevis.


Instruktøren må og huke av for godkjent teoriprøve/klasseromseksamen når denne er bestått.

 

Kontaktperson brukerstøtte

Torkel Rønningen

torkel.ronningen@nif.idrett.no

 

 

Tips en venn

 Makeweb CMS