Episode 35-39

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


39. Vesten tømmes for luft

 

Fire dykkere skulle gå ned langs line fra bøye til omtrent syv meter. De to første venter i overflaten ved bøya. Den ene dykkeren fylte luft i vesten. Trolig ble dropventilen utløst samtidig og vesten ble fullstendig tømt for luft. Vedkommende får da problemer med å holde seg flytende, og velger da å droppe blybeltet. Med hjelp fra de andre i vannet klarer personen å ta seg til land.

 

38. Mellomline rundt andretrinnet

 

Eleven gjennomfører sitt siste kursdykk. Ved halvgått dykketid begynner eleven og instruktøren oppstigning langs bunnen. På 17 meter forsøker eleven å tømme luft ut av drakten. Under dette forsøket stiger eleven opp fra bunnen med noen meter. Vedkommende vikler seg inn i mellomlina. Lina surrer seg rundt andretrinnet og mister dette. Eleven får da full panikk og vil opp.


Vedkommende dropper blyet og stiger til overflaten. Instruktøren følger hurtig etter eleven. Instruktøren blåser opp elevens vest i overflaten. De svømmer i land, eleven får etter hvert roet seg ned og oksygen blir gitt i 40 minutter.

 

37. Lettbåt uoppmerksom på dykkere

I forbindelse med et fotoarrangement ble den ene lettbåten oppmerksom på to dykkere som vinket etter bistand. Lettbåten dro mot disse dykkerne i stor fart og uten utkikk etter andre dykkere i sjøen.

Dette resulterte i at lettbåten kjørte over tydelige overflatebobler etter andre dykkere som var i sjøen. Sekunder etter kom disse dykkerne opp til overflaten. Dykkerne opplevde at propellen var like ved hodet deres, og de var skremte av hendelsen.

 


36. Ble redd av brennmaneter

Hendelsen fant sted under en leir. NDF var hentet inn for å demonstrere og undervise i fridykking. Planen for dykket var at gruppen skulle svømme ut fra en strand og rundt en mindre øy. Avstanden fra land og ut til øya var ikke mer enn 150 meter, og området mellom land og øya hadde en maks dybde på 2,5 - 3 meter. 

Da gruppen kom på yttersiden av øya kom en av elevene et stykke vekk fra de andre. Kort tid etterpå får eleven panikkanfall med hyperventilering. I løpet av sekunder er en båt borte ved henne og får dratt henne opp. Opp i båten blir eleven tatt av utstyr og drakt.
Eleven hyperventilerer og er redd men virker utover dette klar og svarer fornuftig på tiltale. Eleven blir roligere, men begynner å fryse. Eleven blir brakt i land hvor leirens sykepleier venter på den forulykkede.

Eleven sier at årsaken til hendelsesforløpet er at vedkommende kom bort fra gruppen, og befant seg plutselig midt mellom masse brennmaneter og ble redd.


35. Løst anker

Dykkerne skulle utføre dykk på Muren i Oslo. Muren går øst-vest av fjorden og på tvers av strømmen. Strømmen var utgående (sørgående) og anker fra båten ble kastet nord for Muren. Dykkerne gikk i sjøen, men oppdaget da at ankeret var løsnet. De hang i båten mens båten kjørte tilbake til Muren. De måtte avbryte dette da det var for tungt og de gikk ombord i båten igjen.

De droppet på nytt. Den ene kom seg ned langs ankertauet, mens den andre slet med for mye luft i drakten (beina) og avbrøt for å tømme luften fra drakten. Vedkommende tok ut ventilen i overflaten og fikk problemer med å henge på båten. Han valgte å slippe for å flyte av gårde og bli plukket opp av båten. Dykkeren ble da hengende i ekstra tau som var festet i ankertauet. Dette tauet var nå kommet under vannet og han ble dratt under vannet. Han kunne da ikke finne ventilen. Han kom seg løs fra tauet, men var da negativ. Dykkeren prøvde å løsne blylommen, men fikk det ikke til. I stedet ble ponyflasken som hang rundt halsen brukt. Han purget denne og fikk kontroll. Dykkeren begynte å fylle mer luft i drakten og vesten, men nådde bunnen på andre siden av Muren. Computeren viste senere 6,5 meters dybde. En rask, men kontrollert oppstigning ble gjennomført.

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS