Episode 43-47

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen er beskrevet.


47. Sparka til gasshåndtaket

 

Dykkerne skulle ut i vannet ved hjelp av baklengs rulle fra båtrekka. En av dykkerne traff gasshåndtaket på båten, og dette resulterte i stor hastighet på fartøyet.


En dykker i vannet var svært nær å bli truffet av båt og propell. De involverte mener faren for gjentagelse kan minskes ved å benytte den andre siden av båten ved ihopp eller sette opp et varselskilt.


46. Kom seg ikke opp på skjær

 

Gruppen tok båt fra Tregde og ut til en holme. Det blåste og var mye var mye sjø. Involverte og tre til dykket i to par ned til på mellom 20 og 25 meter for å se på et vrak.

Tilbaketuren tok litt lengre tid enn det som var beregnet, så paret måtte gå opp før de kom inn i bukta. Det førte til at de kom opp i åpen sjø. De prøvde å svømme mot bukta. Dykkeren fikk litt panikk og gikk tom for energi. Det førte til at han ble dradd mot et skjær. Vedkommende bestemte seg for å prøve å komme seg opp på dette, og måtte kaste blybelte og vest for å klare dette.


 

45. Overflateline hang seg fast

 

Fire par dykkere var i Trangstraumen, Raftsundet. Deltagerne gikk ut fra båt nært land, svømte ned og ut i strømmen og kom ned på 16 meter før de lot seg drive av sted.

Paret fikk raskt god fart, og sikten var 5-6 meter. De dykket med kameratline på omtrent 3 meter. Det ble raskt grunnere og farten økte. De kom til et parti med store steiner. Dybden var nå mellom 9 og 12 meter. Dykker A "fløy" over en stor stein, mens dykker B fulgte bunnen 2-3 meter under.

Nå blir dykker B hengende fast etter lina til overflatebøya i venstre arm, mens dykker A fortsetter til kameratlina strammes i sin høyre arm. Det viser seg etterpå at "flytetauet” hengte seg fast i en stein nærmere land. Lengden på tauet til overflatebøya var 23 meter.

Dykker B forsøker å nå kniven med høyre arm. Dette mislykkes, og han velger å slippe kameratlina. Med armen fri får han tak i kniven sin og kutter seg løs fra overflatebøya. Når dette står på blir han slengt opp mot en stor stein, og luftflaska løsner fra jakkevesten. Den blir hengende i ett sikkerhetstau rundt førstetrinnet. Oktopusen får en skade og begynner å blåse.

Dykker B driver videre med strømmen og finner igjen dykker A 50-60 meter unna.

Dykkerne forsøker å koble sammen kameratlina igjen, men mislykkes i strømmen. Forsøk på å feste flaska og ordne oktopusen fører heller ikke fram. Paret bestemmer seg for å avbryte dykket. De går rolig til overflaten, har sikkerhetsstopp, sikrer positiv oppdrift, tilkaller båt og blir plukket opp.

Dykkerne mener i ettertid at tauet til overflatebøyen må ha bedre flyteevne. De mener  også at tauet til overflatebøya og kameratlina bør festes på samme arm, og ikke i hver sin arm som det her ble gjort.


44. Problemer med ventilen

 

Fire stykker dykket i to par. Det ble planlagt dykking etter computer (multilevel) med maks. bunntid 40 minutter. Parene gikk ned fra båten til omtrent 10 meters dyp. Der var de på en vegg som fortsatte nedover i anslagsvis 45 meter.

Et par brukte mellomline, mens det andre dykket uten. Parene gikk ned samtidig, men så bare hverandre sporadisk grunnet mye brunalger. Sikten ned til 18 meter var under to meter. Derfra ble den noe bedre.

Paret med dykker A holdt seg på 25 meter. Da de hadde dykket i 11 minutter fikk dykker A blåsing på hovedventilen. Han byttet til oktopus og forsøkte å stoppe blåsing på hovedventilen uten hell. På dette tidspunktet oppdaget ikke buddyen hva som skjedde selv om de bare var tre meter fra hverandre. Dykkeren med problemer signaliserte gjennom rykk i mellomlina og meddykkeren oppfattet da straks situasjonen.

Paret startet oppstigning. Dykker A hadde hadde god kontroll selv om det var mye bobler grunnet blåsingen fra ventilen.

Etter ett minutt var paret kommet på 17 meter, og etter ytterligere ett minutt på 14 meter.

Ventilen blåste stadig mindre. Paret svømte rolig opp til 10 meter, der blåsingen stoppet helt opp. Dykketiden var nå på 15 minutter.

De stoppet opp, sjekket utstyret og valgte å fortsette dykket på 9-10 meter resten av tiden. Resten av dykket foregikk uten problemer.

Utstyret til dykker A ble sendt til service dagen etterpå. Det viste seg at mellomtrykket var omtrent 1,5 kg for høyt. Utstyret hadde ikke vært på service da det var nytt.


43. Kom seg ikke ut av strømmen

 

To gutter skulle ha et rolig dykk ved siden av en strøm. Problemer med en pusteventil medførte at de mistet kontakten med tre andre dykkere. Etter å ha ordnet problemet, gikk de ned for et fint dykk til de svømte inn i strømmen. Inn i strømmen klarte dykkerne ikke å komme seg ut, og de bestemte seg for å gå til overflaten. Planen var å ha et sikkerhetsstopp på tre meter, men ble dratt ned igjen etter et minutt. Etter å ha fylt luft i draktene kom de seg til overflaten. De hadde da drevet langt med strømmen. Signaler ble gitt til båten uten hell. De prøvde så å svømme mot båten, men strømmen var for sterk.

Etter å ha ligget i sjøen omtrent en time oppdager den ene at det vil være kortere å svømme over til den andre siden av fjorden. Svømmeturen var lang og tung med strøm i mot. Når de kom i land, fikk de gitt beskjed og stoppet en større leteaksjon. Paret hadde da vært borte i to og en halv time.


Paret oppgir at situasjonen kunne vært unngått ved hjelp av bruk av markeringsbøye, bedre kunnskap om området og å avtale tidspunkt for når dykket skal være ferdig.

Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS