Invitasjon til NS2 Herrer i undervannsrugby

Sandefjord Dykkerklubb og UVR arbeidsgruppen ønsker velkommen til den andre runden av norgesserien for herrer 17. - 18. april i Sandefjord.

Foto: Rune Edvin Haldorsen


Sted: Sandefjord

Dato: 17-18 april 2021

Påmeldingsfrist: onsdag 24. mars 2021

Frist for levering av laglister: fredag 9. april 2021

Lagledermøte: onsdag 14. april kl 17.00 (digitalt)

Klasser: herrer


Vi gjør oppmerksom på særegne regler for NS2*:

1. Kun klubber som har hatt kontakt med NDFs administrasjon og gjennomført obligatorisk veiledning for trening og løpende rapportering til administrasjonen kan delta på NS2.

2. Kun klubber som deltok i Norgesserien 2019-2020 kan delta på NS2.

3. Kun 1.lag fra hver klubb kan meldes på NS2.

4. Utøvere som konkurrerer på et lag (dame, herrer, jr) har 14 dagers karantene før de eventuelt kan spille for et annet lag (samme klubb).

*Det kan komme COVID-19 tilpasninger før NS2. Vi sender informasjon til påmeldte lag.

Regelverk CMAS internasjonale regler med følgende unntak:

Forkortet spilletid, forkortet pausetid, endrede sluttspillregler. Maks 12 spillere per lag (ingen reserver).

Lisenser

Den enkelte klubb plikter å påse at samtlige spillere som skal delta på arrangementet har gyldig medlemskap i klubben de skal spille for, og at de har gyldig spillerlisens for vedkommende klubb. Kontroll vil bli gjennomført når spillerliste er sendt inn. Alle lag skal levere laglister (fullt navn på alle spillere og hettenummer) over spillere som skal delta i serierunden innen 9. april. 

 

Det vil bli kontroll. NB! – Alle må ha gyldig spillerlisens for 2021. Lisens for 2021 ble sendt ut i starten av januar til alle som hadde betalt lisens i 2020.

Last ned laglisten som skal sendes inn her. 


Alle spillere må ha gjennomført ren utøver. 


Utøvere uten lisens eller som IKKE har gjennomført ren utøver eller Idrettens koronavettkurs får ikke delta i NS2.


Påmelding
Som bindende påmelding gjelder innbetalt startkontingent på kr. 2500,-, samt registrering av en kontaktperson for det aktuelle laget med navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om lagets dommersituasjon. Dersom et lag ikke møter opp, uavhengig av årsak, mister laget hele startkontingent.

Innbetaling av startkontingent er altså en bindende påmelding, og det er ingen angrefrist. Om arrangementet skal bli avlyst fra NDFs eller myndighetenes side vil startkontigent refunderes. Påmeldingsavgift Denne betales nå via NDF sin Webshop ved bruk av Visa eller MasterCard.


Til nettbutikken. 


Skriv inn antall lag og trykk på ”Kjøp”. Gå deretter til handlekurven. Her fyller dere ut relevant info. Under merknad fører dere opp klubbnavn.

Fortsett deretter for å bekrefte ordren og betale.

Husk også å sende en e-post til Nora Menous-Moland i administrasjonen, nora@nif.idrett.no om hvilke lag som er påmeldt, antall dommere som stiller fra hvert lag og registrering av en kontaktperson.


Dommere

Det er krav til alle lag om å stille med 2 dommere. Dommere som ikke møter til oppsatt dømming får en bot på kr. 500,- pr. kamp som faktureres den klubben denne dommeren representerer.

Protest

Eventuell protest skal leveres inn til sekretariatet senest 30 minutter etter at den aktuelle kampen er avsluttet. Protestgebyr er kr. 500,- Protestgebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge.

Overnatting

NDF har 15-20 % rabatt på hoteller hos Nordic Choice

https://www.nordicchoicehotels.no/ndf/

(Fordelen med Nordic Choice er at overnattingen kan avbestilles helt fram til ankomstdagen)

Reise

Husk at dere kan bestille SAS Sportsbilletter –

www.sas.no/sport

(Billetten kan refunderes hvis NS2 blir avlyst)

Velkommen til Sandefjord!

Kontaktperson

Nora Menous-Moland

nora@nif.idrett.no

98 19 87 72 
[Tilbake]

 Makeweb CMS