Nytt styre samlet for første gang!

Helgen 20. – 22. november var det nye styret i Norges Dykkeforbund samlet til første styremøte. På møtet var blant annet opplæring, informasjon, retningslinjer og Norsk dykking vil 20 – 24 på agendaen!

(Foto: Arkivbilde fra Dykketinget 2020 - Petter Schmedling)


Les mer om innkallingen til møtet her


Lurer du på hvem som sitter i styret? Se her.

Det nye styret i Norges Dykkeforbund har gjennomført sitt første styremøte, og til tross for at det ble endret fra fysisk til digitalt på grunn av COVID-19 og nedstengning av Oslo og omegn.  Under møtet ble blant annet vår nye langtidsplan «Norsk dykking vil 2020 – 2024» diskutert. Den beskriver hva vi skal gjøre sentralt, og hva vi skal legge til rette for lokalt. Dykketinget vedtok den ambisiøse planen som nå det sittende styret skal sette ut i praksis sammen med klubber i hele landet. Det er ute i alle medlemsklubber at tiltakene og prosjektene gjennomføres. Det nye styret gjennomgikk også nye retningslinjer, organisasjonsnormer og struktur som skal bearbeides og legges fram på neste møte.  

Styret har fått tilgang til spennende kompetanse gjennom nye styremedlemmer som har sin spisskompetanse på ulike områder som vi håper at vi skal nyte godt av i årene som kommer. Vi fikk dessverre ikke gjennomført «Styrekurs for særforbund», men dette står på planen på første styremøte etter nyttår slik at styret får god innsikt i lover og regler.

Styret skal bruke tiden i inneværende periode på å oppfylle og jobbe med «Norsk dykking vil», og gjennomføre de øvrige vedtakene som ble vedtatt på Dykketinget 2020. Vi gleder oss til å igjen ta opp konkurranser, aktivitet, gjennomføre Europamesterskapet i undervannsrugby på hjemmebane i Stavanger og hver eneste dag gjøre det vi kan for å legge til rette for at alle våre medlemsklubber kan fortsette å utvikle seg i perioden.

Planen for vårens styremøter er slik:
FS – møte 1-21: 29 – 31. januar (Oslo)
FS – møte 2-21: 26. – 28. mars (Trondheim / Stjørdal ifbm NM i Apnea under NM-veka)
FS – møte 3-21: 30. – 2. mai (Ålesund ifbm NM i undervannsrugby)
FS – møte 4-21: 14. juni på teams
Møteplanen for høsten vil bli vedtatt på møtet i januar.

Agendaen for neste møte vil i utgangspunktet være en videreføring av de diskusjonene som er påstartet og vedta ulike retningslinjer. 

Protokoll fra styremøtene - Nr. 08-20 og øvrige her

Komplett saksliste FS-møte 8-20
Habilitetsgjennomgang 
FS-sak 31/20 – Rikets tilstand
FS-sak 32/20 – Presidentskapets hjørne 
FS-sak 33/20- Fullmakter
FS-sak 34/20 – Organisasjonsnormer 
FS-sak 35/20 – Opprette Arbeidsutvalg (AU) 
FS-sak 36/20 – Fordeling av gavepengene fra Sparebankstiftelsen DNB 
FS-sak 37/20 – Møtestruktur og møteplan 
FS-sak 38/20 – Instruks for forbundsstyret, administrasjonen og utvalg.
FS-sak 39/20 – Økonomioppfølgning og regnskapsrapport pr.31.10.2020 FS-sak 40/20 – Teamkontrakt 
FS-sak 41/20 – Retningslinjer for tildeling av hederstegn 
FS-sak 42/20 – Deltakelse i aktivitet for alle utøvere uavhengig av kjønnsidentitet
FS-sak 43/20 – Revidert regelverk for undervannsfoto
FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget 
FS-sak 45/20 – Utvalgsstruktur og mandat
FS-sak 46/20 – Innkjøp og anskaffelses regelverk / Innmeldt sak fra Sandefjord Dykkeklubb
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER 

[Tilbake]

 Makeweb CMS