Nytt styremøte gjennomført digitalt

Helgen 6. – 7. februar var forbundsstyret samlet til periodens andre styremøte, men også dette møtet ble i hovedsak endret fra fysisk til digitalt pga COVID-19.  


Styreperiodenes andre styremøte ble også gjennomført digitalt etter endring helt opp mot møtet, men styremedlemmer og administrasjonen som er bosatt på Østlandet møttes fysisk. Endringen medførte utsettelse av enkelte saker til neste møte, men de fleste sakene ble gjennomgått. Styret prioriterte gjennomgang og vedtak knyttet til «Norsk dykking vil 20 – 24» og vedtak fra Dykketinget 2020.

Se protokollen fra møtet her – FS – møte 1-21
I forkant av møtet ble sakslisten lagt ut her


På styremøtet ble det besluttet at ledermøtet 2021 legges til 11. – 12. september. Det ble gitt innspill til administrasjonen som finner egnet plassering for ledermøtet som vil bli avholdt fysisk hvis koronasituasjonen tillater det. Forbundsstyret opprettet en programkomite for ledermøtet og tar gjerne imot forslag til saker / temaer. Disse kan sendes til dykking@nif.idrett.no


Møteplanen for 2021 her - Møteplan 2021


Neste møte skal etter planen avholdes digitalt mandag 22. mars kl.20 – 22, men pga usikkerhet rundt når Generalsekretæren skal ut i 14 dagers omsorgsperson(fødselspermisjon) vil trolig ikke sakslisten legges ut i forkant av dette møtet. På dette møtet vil det i hovedsak være orienteringssaker med størst fokus på EM i undervannsrugby 2021. 

Kontaktperson
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær

Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271

[Tilbake]

 Makeweb CMS