Rapportering av funnet redskap

Alle må laste ned Fritidsfiskeappen til Fiskeridirektotatet, opprette en bruker og koble seg til sin klubb.

Foto: Wiggo Larsen, Holmestrand Dykkeklubb


Her kan du se hva som er registrert pr. mnd: 

ttps://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-reiskap/Statistikk-Tapte-redskap-funnet-av-dykkerklubber


Denne rapporten viser sum antall «små» og «store» redskap rapportert pr.dykkeklubb pr. måned, da dette er tilstrekkelig for utbetaling til dykkeklubbene. 


Ta kontakt med dykking@nif.idrett.no hvis du finner noen feil i rapporteringen. 


[Tilbake]

 Makeweb CMS