Retningslinjer for klubbdrakter

Utvalget ønsker at kvaliteten på den nye streamingen skal bli så god som mulig. Dette gjelder på kort sikt NM-uka, men langsiktig ser vi at dette er viktig også i Norgesserien.


Foto: Einar Wiik


Vannkvalitet er en sentral faktor, men lagspillerne kan også bidra til å være mer synlig i vannet slik at det er lettere å kjenne igjen enkeltspillere. Vi vil derfor pålegge et krav til lagene som deltar i NM-uka om like klubblagdrakter. Klubber som ikke deltar her, men som deltar i NS ønskes også å jobbe mot dette kravet slik at vi øker kvaliteten på streamingen i fremtiden.


Retningslinjer - Utstyr:
1. Alle spillere i et lag må ha på seg matchende drakter: Kvinnelag - badedrakter eller jersey over badedrakten. Menn - jersey og badebukse.


2. Alle spillere må ha spillerens nummer synlig. Nummeret skal vises på lagdrakten og under svømmefoten, evt også tegnes på øvre del av armen med sprittusj. Tallet må være godt synlig (veiledende retningslinje på drakt fra ca. 15 cm og bør være i fargekontrast til lagdrakten). 


3. Utstyrskontroll: Før hver kamp vil dommerne utføre utstyrssjekk som også innebærer å sjekke om draktene er like og tall er synlige (eksempelvis dersom en har mye stropper som dekker tallet på hetten bør det kompenseres med tall på øvre del av armen).


For spørsmål om eller kommentarer til klubbdrakter 
Siri Korsbrekke
sirikorsbrekke@hotmail.comUtvalget i undervannsrugby
Siri Korsbrekke
Marius Bunæs
Vegard Jackobsen


[Tilbake]

 Makeweb CMS