Stian Olsen konstituert Generalsekretær i NDF

Stian Olsen, tiltrådde den 21. januar som konstituert Generalsekretær i NDF og tar over etter Sølve Stubberud som har vært generalsekretær på åremål siden mai 2013.


1. januar 2009 ble Stian ansatt som utviklingskonsulent og har opp igjennom årene jobbet inn mot klubbutvikling, utdanning og nå den siste tiden konkurranse. Stian har også vært en god bidragsyter inn mot stabsfunksjonene en organisasjon har. – Jeg vil videreføre det gode arbeidet vi har fått til i NDF. Kjernevirksomheten må få mer fokus enten det er dykking, fridykking eller de ulike konkurransegrenene. Vi fortsetter med ryddeaksjoner, men vil også starte prosessen med ny virksomhetsplan på ledermøtet i Ålesund, sier Stian.

  

Olsen tiltrer som konstituert Generalsekretær i administrasjon som i tillegg til han selv består av utdanningsansvarlig, Martin Breen. Det vil i løpet av kort tid bli leid inn arbeidskraft som vil bidra til at administrasjonen i all hovedsak vil fungere som normalt. Vi yter vårt beste ovenfor klubber og medlemmer, men vi har i perioder en lengre responstid enn normalt og må prioritere oppgaver bedre.  - Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi gjør det vi kan for å løse de oppgavene vi får, sier Olsen. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS