Møteplan

På denne siden oppdateres møteplanen for forbundsstyremøtene. Saklisten til hvert møte legges inn som en lenke på saksliste en uke før møtene. Møtene kan endre form, tidspunkt og innhold hvis situasjonen tilsier det.  

Møteplan for våren 2021 vedtatt på FS-møte 8-20
Møteplan for høsten 2021 vedtatt på FS-møte 1-21. 

Forbundsstyremøte 2021

01 - 2021 - 6. - 7. februar - fysisk - saksliste
02 - 2021 - 22. mars - digitalt - saksliste
03 - 2021 - 7. april - digitalt - saksliste
04 - 2021 - 1. - 2. mai - fysisk - saksliste
05 - 2021 - 14. juni - teams - saksliste
06 - 2021 - 23. august - teams - saksliste
07 - 2021 - 10. september - fysisk - kun forbereldelse til ledermøtet 2021
07 - 2021 - 18. oktober - digitalt - saksliste
08 - 2021 - 27. - 28. november - fysisk - saksliste


 Makeweb CMS