Verdier og mål

Aktiviteten vår skal bygge på NIFs grunnverdier idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Organisasjonens arbeid skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.


NDFs verdier er Trygghet – Samhold – Glede.


Dette vil vi gjøre for å skape trygghet:

  • Legge til rette for organisert dykking
  • Bidra til økt kunnskap
  • Forbedre sikkerheten


Dette vil vi gjøre for å bidra til samhold:

  • Være inkluderende
  • Tilby gode klubbmiljøer
  • Skape fellesskap


Dette vil vi gjøre for å gi glede:

  • Bidra til økt mestringsfølelse
  • Oppnå gode prestasjoner
  • Skape gode dykkeopplevelser


Hovedmål

Primæraktivitetene i Dykkeforbundet er å rekruttere, ivareta og utvikle dykkere på alle nivå. Vi skal gi folk lyst til å drive med dykking, og vi skal være synlige, slik at folk tar kontakt med oss for å bli medlem. Vi skal ta godt vare på alle medlemmer, slik at de ønsker å bli værende i klubben og ta aktivt del i både driften av klubben og tilbudene i klubben.


Hovedmålet vårt: 

Hovedmål 1: 12 000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024

Hovedmål 2: Mer aktivitet i flere klubber


Tips en venn
Tips en venn

 Makeweb CMS