Administrasjonen

Norges Dykkeforbunds administrasjon har kontorer på Ullevål Stadion.


Stian Olsen
Generalsekretær

Direkte innvalg: 21 02 97 44
Stian.olsen@nif.idrett.no


 • Daglig ledelse, personalansvar, budsjett, regnskap
 • Virksomhetsplan, samfunnsansvar, ryddeaksjoner
 • Fagområde Vitenskap 
 • Trenerløypa, paraidrett, barne- og ungdomsmidler (Post 3)
 • Sertifikater, kursplanlegging
 • Fagområde Klubbutvikling
 • Konkurranse
 • Nettsider / Sosiale medier
 • Spillemidler til utstyr
 • Samordnet rapportering (tidligere idrettsregistreringen)


Martin Breen
Utdanningsansvarlig (50%)


Telefon: 926 95 389
martin.breen@nif.idrett.no

 • Oppdatering av utdanningsmateriell
 • Faglig ressurs for instruktørene og administrasjonen
 • Fagområde Utdanning
 

Tips en venn

 Makeweb CMS