Administrasjonen

Stian Olsen
Generalsekretær


Telefon: 92207271 / 21029744
stian.olsen@nif.idrett.no


 • Daglig ledelse, personalansvar, budsjett, regnskap
 • Virksomhetsplan, samfunnsansvar, ryddeaksjoner
 • Vitenskap 

Nora Menous-Moland
Idrettskonsulent


Telefon: 98198772
nora@nif.idrett.no


 • Markedsføring og kommunikasjon 
 • Nettsider, sosiale medier
 • Samordnet rapportering
 • Konkurranse

Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent


Telefon: 91569839
Gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

 • Klubbutvikling, trenerløypa
 • Sertifikater, instruktørmateriell
 • Spillemidler til utstyr
 • UtdanningMartin Breen (20% stilling)
Utdanningsansvarlig


Telefon: 92695389
martin.breen@nif.idrett.no

 • Revidere kursmateriell
 • Kontaktperson for instruktører
 


Tips en venn

 Makeweb CMS