Apparatdykking

Ved apparatdykking har du med deg flasker med luft og kan oppholde deg lenge under vann. Foto: Erling Svensen.

 Makeweb CMS