Brukerstøtte CMAS* apparatdykking

Her er en innføring i administrering av e-læringsplattformen for grunnkurset.

Slik får instruktørene tilgang
Du må være aktiv apparatdykkerinstruktør for å få tilgang til kurset. Du må og være registrert bruker av www.minidrett.no. Du bruker samme pålogging på kurs.idrett.no. Når dette er på plass vil kursadministrator gi deg de nødvendige rettighetene for å administrere e-læringskurset.

Instruktøren skal hverken kjøpe rekvisisjon for sertifikat eller sende inn bilder til dykkebeviset. Dette er funksjoner som er lagt inn i e-læringen.
 

Slik får elevene dine tilgangElevene må også være registrert bruker på minidrett.no. De logger seg på kurset med bruker og passord fra minidrett.no først, deretter må de logge seg på og betale ved hjelp av kort eller paypalkonto. 

Mappe/skole
Hver instruktør registreres på egen skole/mappe. På denne måten kan instruktøren greit finne fram til sine elever. Eleven kan selv legge seg inn i rett mappe, eller så kan instruktøren gjøre dette.

Rapporter
Elevene skal etter hvert kapittel bestå en quiz, og den teoretiske del avsluttes med en større utvidet quiz-prøve.

Det finnes flere ulike rapporter som viser elevenes progresjon. På kursets forside velger du «karakterbok». Her kan du gå videre inn på din skole/mappe og dine elever for å se hva de har gjennomført av kurset.

Mange av instruktørene har elever som kun mangler noen småting før de kan få tilsendt kursbevis. Det vanlige er at eleven ikke leverer bilde, glemmer å gjennomføre kursevaluering eller rett og slett ikke trykker på «Hent kursbeviset ditt her» nederst i kurset.

 Ved å bruke rapporten «aktivitetsfullføring» (Kursadministrasjon--> Rapporter) kan du enkelt se hva dine elever har gjort eller ikke gjort, og du kan da ta kontakt med eleven for å få fart på dette.

Vi vil også anbefale å ta en kikk på verktøyet «Brukerrapport». Denne ligger under «Karakterbok». Her finner du en god oversikt over elevene, og her kan du også godkjenne de praktiske delene av kurset.

Godkjenn praksis
Etter hvert som elevene går gjennom den praktiske delen av kurset, kan instruktøren gå inn og registrere godkjent praksis i verktøyet. Både bassengøvelser og sjødykk hukes av.

Disse godkjenningene gjør man i kapittelet "Avslutning". Man kan går inn på det elementet man ønsker å godkjenne og videre på linken "Vis/sett karakter på alle innleveringer". Pass på at at funksjonen "Hurtig karaktersetting" er aktivert.


Instruktøren som godkjenner elevens sjødykk er og den instruktøren som registreres som sertifiserende instruktør. Dette vil framgå av elevens dykkesertifikat.

Instruktøren må og huke av for godkjent teoriprøve/klasseromseksamen når denne er bestått.

Avslutningsvis er det også lagt inn inn en kursevaluering som elevene må fylle ut. Sørg for at eleven dine har lastet inn et bilde av seg selv i kursprofilen. Dette bildet brukes på sertifikatet.
 
Kontaktperson brukerstøtte
Stian Olsen
Stian.olsen@nif.idrett.no


 Makeweb CMS