10 millioner kroner til ryddedugnader!

Norges Dykkeforbund er veldig takknemlig for en ny rekordstor gave på 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til videreføring av frivillige ryddeaksjoner under vann ut 2024. - Dette er fantastiske nyheter for miljøet og marint liv, og for aktiviteten i klubbene, sier generalsekretær Stian Olsen Kaiander i Norges Dykkeforbund. Foto: Havhesten Dykkerklubb


Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB, er en anerkjennelse av innsatsen klubbene våre over det ganske land har lagt ned i frivillige ryddeaksjoner. Jeg er stolt og glad over at Sparebankstiftelsen DNB igjen har valgt å tildele NDF penger til å videreføre dugnadene med å fjerne marint avfall, sier President Gry Henriksen.

 Natur og friluftsliv er et av formålsområdene Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger innen. Innen dette feltet er målet blant annet å bidra til å lære om naturen, men også inspirere til å ta vare på den. - Norges Dykkeforbund mottok første tildeling fra stiftelsen i 2015, og har siden den gang gjort en stor og solid innsats med å gjennomføre ryddedugnader under vann og ved å belyse det alvorlige miljøproblemet som marin forsøpling er. De har også etablert samarbeid med ulike aktører på feltet, noe som bidrar til å forsterke effekten av ryddedugnadene som gjøres. Gode erfaringer i og kunnskap om gjennomføring av ryddedugnader, gjør at de i en kommende prosjektperiode står godt rustet til å intensivere arbeidet og få med enda flere av klubbene på den viktige dugnaden. Vi gleder oss til å følge Dykkeforbundet i den kommende prosjektperioden, sier Eva Grothe – rådgiver i Sparebankstiftelsen DNB. 


Foto: Rune Edvin Haldorsen


Med nye midler håper og tror forbundsstyret og administrasjonen at enda flere klubber med, og at flere dykkere blir medlem i en av våre medlemsklubber. De siste årene er det lagt ned en fantastisk frivillig innsats, og vi gleder oss til å fortsette å tilrettelegge for frivillige aksjoner. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skaper en ramme og en forutsigbarhet for prosjektet som ikke andre aktører gir. Vi kan kjøpe inn mer ryddeutstyr og fortsette våre dugnader med å fjerne marint avfall, spøkelsesredskaper og bedre forholdene for marint liv i havet.Foto: Sandefjord Dykkeklubb / Foght

På ledermøtet i Stavanger den 11. -12. september vil vi orientere om gaven og tilrettelegging av frivillige ryddeaksjoner for perioden 01.08.2021 – 31.12.2024. Vi håper flest mulig klubber stiller – se påmelding her.Foto: Sogn Fridykarklubb


Kontaktperson:

Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Norges Dykkeforbund
92207271
Stian.olsen@nif.idrett.no


Nyttige lenker og artikler
Sparebankstiftelsen DNB - https://www.sparebankstiftelsen.no/no
Ryddeportalen – www.ryddenorge.no
Fritidsfiskeappen – https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap
Frivillige ryddeaksjoner i 2021 - https://ndf.no/Forside/Frivillige-ryddeaksjoner-2021
Fantastisk innsats for miljøet i 2020 - https://ndf.no/Forside/Fantastisk-innsats-for-miljoet-i-2020


Foto: Undervannsklubben Triton

[Tilbake]

 Makeweb CMS