I Norge har vi allemannsretten, et konsept som er veldig unikt i internasjonal sammenheng. Den beskytter nordmenns rett til å bruke naturen på tross av private eierforhold og restriksjoner. Dessverre ser vi at rettigheten stadig er under angrep. Dette gjelder spesielt i strandsonen, som er ekstra viktig for dykkerne.

Det er veldig begrenset med tilgang til sjøen i mange områder. Private utbyggere som tar seg til rette, kombinert med lokale politikere som kanskje ikke kjenner reglene godt nok eller bare ikke ønsker å være «vanskelige», gjør at retten uthules mer og mer for hvert år.

 

Vit din rett, kjenn din plikt

Samtidig er det viktig å huske at med retten følger også en plikt. Vit din rett, kjenn din plikt er et godt råd for alle og enhver. Mange steder hvor allemannsretten praktiseres så resulterer dette i store ødeleggelser, forsøpling og lignende. Det er viktig at vi som dykkere behandler naturen med den respekt som den fortjener. Husk også å møte personer, både eiere og andre, med respekt og folkeskikk. Man kommer veldig ofte lengre med en hyggelig prat enn en trussel om rettigheter.

Allemannsretten for dykkere

Allemannsretten for dykkere

For oss som dykker, er allemannsretten noe som jevnlig diskuteres. For oss er det helt essensielt å skille mellom utmark og innmark. Men det viktigste av alt er å vite at allemannsretten ikke bare er en rett vi har, men det er også en plikt

Vi har plikt til å ta vare på naturen vi oppholder oss i, med hensyn til både natur og mennesker, men også til evt. grunneiere. Det å opptrå varsomt slik at din rett ikke kommer i veien for annens rett, og at vi forstår forskjell på innmark og utmark er første bud. Om vi ikke gjør ting riktig, kan allemannsretten forsvinne for oss. Allemannsretten er allerede under angrep mange steder i landet, og dersom vi som dykkere ikke også overholder våre plikter til å holde naturen ren og uskadet, så blir det vanskeligere og vanskeligere å forsvare retten.

Ofte stilte spørsmål 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond