Sikkerhetsarbeidet i klubben er sammensatt. På denne siden finner du relevant informasjon som forhåpentligvis gjør det lettere å videreutvikle sikkerhetsarbeidet i din klubb.

Alle dykkere har en oppfatning om sikker dykking. Samtidig er det store variasjoner for hva en anser å være trygt og hvilke tiltak en vektlegger for å oppnå sikkerhet.

Sikkerhetsarbeid er essensielt både med tanke på ulykkesforebygging og i forbindelse med utvikling av miljø og rekruttering. Sikkerhet er en forutsetning for gode opplevelser under vann. Opplevd sikkerhet er derfor avgjørende for at nye dykkere fortsetter og blir aktive medlemmer i din klubb. En del av det som omhandler sikkerhet i forbindelse med dykking kan konkretiseres og gjennomføres eller ikke gjennomføres. Mer komplekst er det som handler om hvordan vi mennesker bygger kultur og samhandler. En sterk sikkerhetskultur med fokus på de rette områdene er målsetningen.

Hva er klubbens sikkerhetskultur?

Noen kjennetegn på en sunn sikkerhetskultur:

  • Alle er enige om at sikkerheten alltid kommer først, hver og en skal trygt hjem
  • Styret legger til rette for, og motiverer til god sikkerhetskultur gjennom inkludering og åpenhet
  • Sikkerhetslederen går foran som et godt forbilde for de øvrige medlemmene
  • Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres i fellesskap
  • Det er takhøyde for at alle kan ytre sine meninger uten å bli kritisert
  • Uønskede hendelser blir rapportert og håndtert slik at alle kan lære av dem

Til tross for at dykking er en aktivitet med potensiell risiko, vil en sunn sikkerhetskultur være i stand til å senke risikoen nok til at vi kan praktisere dykking på en svært trygg måte.

Sikkerhetsfilosofien i Norges Dykkerforbund er at alle skal komme trygt hjem hver dag: dykk sammen, dykk sikkert. Dykking er en sosial gruppeaktivitet hvor vi tar vare på hverandre både over og under vann. En lagidrett hvor vi spiller hverandre gode. Denne tenkemåten danner grunnlaget for hvorfor vi mener dykking bør gjennomføres i organisert former.

Vi ønsker å bedrive idretten vår uten å bli syke eller skadet, samtidig som vi er feilbarlige mennesker. Med det som utgangspnkt er det enkelt å bestemme seg for at sikkerheten alltid skal komme først. Dykking gjør vi fordi det er gøy. Når vi føler oss trygge, blir dykkingen også mer givende. La derfor «trygt hjem hver dag» bli en felles verdi i klubbens sikkerhetskultur, som ingen kan ta fra dere.

Vi oppfordrer alle klubber å ta en titt på følgende seks områder: 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Hva betyr sikkerhet i Norges Dykkeforbund?

Sikkerhetsfilosofien i Norges Dykkeforbund er at alle skal komme trygt hjem hver dag: dykk sammen, dykk sikkert.

Dykking er en sosial gruppeaktivitet hvor vi tar vare på hverandre både over og under vann. En lagidrett hvor vi spiller hverandre gode. 

Denne tankemåten danner grunnlaget for hvorfor vi mener dykking bør gjennomføres i organiserte former. 

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond