Hva skal instruktører ha kontroll på?

Instruktører som skal gjennomføre kurs skal være autorisert av NDF for å gjennomføre det aktuelle kurset. Denne autorisasjonen er aktiv i fem år og må da fornyes. Det stilles krav om aktivitet som dykker og instruktør for å beholde autorisasjonen.

Instruktører som skal gjennomføre kurs skal følge gjeldende NDF Dykker og Instruktørstandard (denne fornyes årlig). 

Instruktør er ansvarlig for å sende inn rekvisisjoner og bilder av kursdeltagere. Samme rutine gjennomføres uansett kurs og uavhengig om det er benyttet e-læring eller ikke. 

 

Kursmateriell

Kursmateriell, instruktørveiledere, NDF Dykker og instruktørstandard og annet kursmateriell finnes i Teams for instruktører. Tilgang til dette teamet tildeles autoriserte instruktører. Ta kontakt med NDF dersom du er instruktør og mangler tilgang.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Inez Santos Aase
Inez Santos Aase
Idrettskonsulent

E-post: inez@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Rekruttering og breddeidrett, klubbutvikling, ungdomsprosjekter og paraidrett. Fridykking og undervannsjakt.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond