Å dele dykkegleden din med andre er en god investering både for deg og miljøet du er en del av.

Instruktører er trenerne i dykking. På samme måte som trenerstaben er avgjørende for aktiviteten på fotballaget er instruktørene i et miljø avgjørende for aktiviteten i dykkeklubbmiljøet.

Det er mange fordeler ved å være instruktør. Det å dele idrettsgleden med andre gir mye tilbake. Det er fantastisk å se kursdeltagere mestre nye ferdigheter og oppleve miljøet og idretten du setter pris på. Erfaringene du gjør deg i situasjoner hvor du skal evaluere og gi tilbakemeldinger vil utvide din forståelse av dykking og bidra til at din egen dykking også utvikler seg.

For ditt dykkemiljø er instruktørene avgjørende for rekruttering og hvordan sikkerhetskulturen i klubben utvikler seg. Å bidra til å bygge det miljøet du selv ønsker å være en del av, kan være en viktig motivasjon for mange instruktører.

Norges Dykkeforbud arrangerer nasjonale instruktørkurs flere ganger i året. Målsetningen med dette er at vi da samler kandidater fra ulike klubber og får gjennomført kurs med en del kandidater samtidig som bidrar til bedre læring. Større nasjonale kurs bidrar også til at det vi gjør over hele landet er mest mulig likt. 

CMAS M1

Dette er det første instruktørkurset. Når dette kurset er gjennomført og bestått kan du gjennomføre CMAS P1 (grunnkurs), CMAS Tørrdraktskurs og du kan holde aktiviteten prøvedykk.

For å kunne delta på dette kurset er de mest vesentlige forkravene at du må være 18år, ha CMAS P3 kurs eller tilsvarende og være i god fysisk form.

Innholdet i kurset er tredelt.

Som instruktør skal du ha gode personlige ferdigheter. Det er viktig både for din evne til å mestre det å ha kontroll på kursdeltagerne du er ansvarlig for, og det er viktig at du demonstrer ferdigheter riktig og tydelig.

Praktisk undervisning under vann. Det gjennomføres undervisningsituasjoner hvor du trener på å undervise, veilede og ivareta sikkerheten under vann og i forbindelse med aktiviteten.

Teoretsik undervisning. Det trenes på undervisning i klasserom og pratiske teorideler på land for å utvikle gode metoder og sikre at riktig kunnskap formidles på en god måte.

CMAS M1 kurset går normalt over 5 dager.

CMAS M2

For å kunne undervise videregående kurs i dykking må du gjennomføre CMAS M2 kurs. Som M2 instruktør kan du holde CMAS P2 og CMAS P3 kurs. 

For å kunne delta på dette kurset er de viktigste forkravene at du må har bygd erfaring gjennom ett år med minimum 10 sertifiseringer fordelt på minimum to kursgjennomføringer. Du skal også ha deltatt ha fulgt et CMAS P2 og /eller P3 kurs for å ha et inntrykk av disse kursene.

Kurset er lagt opp på samme måte som CMAS M1 med mye praksis på de samme områdene, undervising i vann, teori og personlige ferdigheter. I og med at kandidatene på M2 kurs har erfaring med undervinsing av dykking er fokuset mer på videreutvikling og undervisning av dykking på et høyere nivå. Det som er vanskelig å fokusere på under et M1 kurs, kan vektlegges mer her. Kursene som M2 instruktøren kan undervise skjer delvis i frie vannmasser med oppstigninger i fritt vann. Å ivareta sikkerheten, forebygge eskalerende situasjoner og inneha kontroll krever gode personlige dykkeferdigheter. Dette trenes under kurset, men er også viktig å fokusere på ved forberedelse til CMAS M2 kurs.

CMAS M2 kurset går normalt over 4-5 dager.

 

 

 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond