For å forebygge ulykker i forbindelse med dykking er det opprettet et fond - NDFs Sikkerhetsfond. Tanken bak fondet er at dersom dykkeren ikke kvier seg for lenge med å droppe vektbelte eller vekter integrert i vest, kan ulykke unngås.

Retningslinjer for Blybeltefondet

 1. Dekning gis for eget, lånt eller leid vektbelte/vekter.
 2. Det skal ikke etterprøves om det var nødvendig å droppe vektene.
 3. Dykkeren som droppet vektene må være medlem i en klubb tilsluttet Norges Dykkeforbund.
 4. Dykket skal ha foregått etter de sikkerhetsregler som gjelder for klubben.
 5. Dykket skal ha foregått i Norden.
 6. Hvis forsvarlig skal det være søkt etter det droppede utstyret.
 7. Bekreftelse om dette skal gis av lederen i klubben.
 8. Utbetaling foretas etter regning for tilsvarende utstyr som er droppet. Originalkvittering for innkjøpt belte eller vekter sendes NDF.
 9. Dersom utstyret var omfattet av en utstyrsforsikring utbetales maksimalt egenandel for forsikringen.
 10. Det må søkes senest innen fire uker regnet fra datoen utstyret ble droppet.
 11. Hendelsen må rapportes som en uønsket hendelse her
 

Søk om erstatning for tapt bly

Har du sendt inn hendelsesrapport?

Kontaktinformasjon

Etter at du har sendt inn søknaden vil en av våre ansatte ta kontakt for videre behandling og utbetaling.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Stian Olsen Kaiander
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær

E-post: stian.olsen@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Daglig ledelse, personalansvar, budsjett og regnskap.Virksomhetsplan, samfunnsansvar, ryddeaksjoner. Vitenskap

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond