Norges Dykkeforbund / Sikkerhet / Hendelsesrapporter / Jeg vil rapportere en uønsket hendelse

Jeg vil rapportere en uønsket hendelse

Som feilbarlige mennesker vet vi at uønskede hendelser, til tross for at vi tar forhåndsregler i forbindelse med dykkeaktiviteten våre, vil oppstå når vi minst venter det.

Hvorfor ønsker vi hendelsesrapporter?

Vi vet at gjennom å se på hva som skjedde, og forsøke å finne ut hvorfor det gikk galt, kan de uønskede hendelsene gi oss verdifulle erfaringer på veien videre til å unngå å gjenta de samme hendelsene igjen i fremtiden.

Slik kan vi hjelpe hverandre å ivareta sikkereheten, og bidra til at alle kommer trygt hjem.

Les allerede innrapporterte hendelser her.

Opplever du en uønsket hendelse? Meld den inn til oss under. 

Hendelsesrapport

Tid og sted for hendelsen

Hvilken aktivitet skjedde hendelsen under:

Hvem var involvert i hendelsen? Beskriv alle involverte med følgende: Alder, kjønn, erfaringsnivå/utdanningsnivå.

Eksempel: Dykker A, 22 år, mann, CMAS***, nitrox kurs, 130
dykk, dykket i 4 år

Jeg samtykker til at en anonymisert versjon av innholdet i denne rapporten kan publiseres av Norges Dykkeforbund, i den hensikt å hjelpe NDF i arbeidet mot at liknende hendelser unngås i fremtiden. Jeg aksepterer at mitt navn og personopplysninger arkiveres hos Norges Dykkeforbund inntil de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond