Klubbsupport er et verktøy i klubbutviklingsarbeidet til NDF og skal gi klubbene veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb. Siden gir informasjon om maler, retningslinjer og oversikt over verktøy og muligheter til utvikling. Klubbene skal til enhver tid ha tilgang på veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb.

Ta kontakt med administrasjonen på dykking@nif.idrett.no hvis det er informasjon vi bør legge til denne siden.

Foto: Peter Leopold

Ønsker klubben å bli medlem av Norges Dykkeforbund? 

Den eller de som vil starte en ny dykkeklubb, eller melde en eksisterende klubb inn i Norges Dykkeforbund, innkaller til et møte. Det gjøres vedtak om å stifte en klubb, det bestemmes navn på klubben og vedtas en lov. Det skal føres en protokoll fra dette møtet, og den må inneholde følgende:

  • Vedtak om innmelding i Norges Dykkeforbund
  • Vedta "lovnorm for idrettslag"
  • Vedta klubbens navn hvis det er en ny klubb. 

Ta kontakt med administrasjonen i Norges Dykkeforbund for bistand og veiledning i prosessen med innmelding. 

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Alle idrettslag/dykkeklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april hvert år. Rapporteringen skjer gjennom klubbadmin.no.

 
Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være per 31.desember året før.


Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapporteringen av medlemmene har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Det er viktig at de aktive medlemmene legges inn i rett kategori. Medlemmene skal registreres på Dykking, Fridykking, Undervannsrugby, Undervannsfoto eller Paraidrett.

Klubbene vil få informasjon i god tid før rapporteringen åpner.

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Ansvarlig for politiattest i hver enkelt klubb

Styret i idrettslaget/dykkeklubben skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Det skal komme tydelig frem på hjemmesiden til klubben hvem dette er. 

Informasjonsside – detaljer om ordningen
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har en informasjonsside med detaljert informasjon om ordningen.

Les mer om politiattest her

Dykkeledelse i klubben cover.png

Hensikten med NDFs introduksjonsprogram i dykkeledelse er å utdanne dykkeledere som kan lede klubbdykk på en forsvarlig og sikker måte. En god klubb-dykkeleder behersker forebygging, service og riktig handling ved eventuell hendelse.

Klubb-dykkelederes opplæring og arbeidsoppgaver er forankret i klubbens internkontrollsystem. Opplæringens innhold og omfang tilpasses klubbens behov, avhengig av aktivitet, utstyr og internkontrollsystemet i klubben.

«Dykkeledelse i klubb» er tilgjenglig her.

 

Mal for HMS omfatter alle deler av klubbdrift og er et omfattende dokument. Klubben benytter seg av de delene som er aktuelt for egen klubbdrift og aktivitetstilbud.

Se anbefalt HMS i klubb her.

Nyttige lenker for klubbdrift

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond