Alle dykkeklubber i Norge har ulikt utgangspunkt. Det er derfor hensiktsmessig at klubben definerer hvem de skal være til for, hvilke aktiviteter de ønsker å tilby og eventuelt hva de ønsker å utvikle.

Slike forventningsavklaringer skaper forutsigbarhet for medlemmene, avgrenser arbeidsoppgaver for ledelsen og skaper retning for klubbens videre arbeid. Det vil også gjøre det lettere for frivilligheten å stå lenger i sine verv, i tillegg til å gi bedre arbeidsbetingelser for eventuelle ansatte.

Norges Dykkeforbund tilbyr gratis veiledning. Det kan være både fysiske og digitale møter. NDF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess (startmøte + oppfølgingsmøte). Avhengig av hva klubben ønsker veiledning med, kan vi også foreslå hvordan vi best kan bidra.

Hva er klubbutvikling?

Alle tiltak som kan føre en klubb fra en nåsituasjon til en fremtidig ønsket situasjon. Dette kan for eksempel handle om alt fra å definere hvem klubben skal være til for, hvilke aktiviteter klubben ønsker å tilby, kurs og utdanning, til hvordan ledelsen og frivillige kan hjelpe klubben.

Det er klubbene selv som må utføre forbedringsjobben. Våre klubbveiledere står klare til å veilede din klubb gjennom slike prosesser. Veiledere kan hjelpe til med store eller små spørsmål om hvor man starter, hvordan man utfører eller andre tips til hvordan man skal nå målene sine. Klubbveiledning er gratis.

«Enkel» veiledning av klubbutvikler

Har klubben noe konkret de er litt usikre på? Vi har veiledere som kan være behjelpelige til å diskutere større og mindre saker. Dette kan gjøres per telefon, digitalt eller fysisk. Ta kontakt i skjemaet under, eller direkte med deres klubbveileder.

Klubbesøk av NDF

Et klubbesøk kan være så meget. Det kan være alt fra delta på klubbkveld, interne klubbmøter, styremøte eller å delta på klubbdykk. Dette er som regel ikke direkte knyttet opp mot en prosess, men det kan være det dersom dere ønsker.

Startmøte – 4 timer

Et startmøte er en 4-timers klubbkveld hvor fokuset er på din dykkeklubb og hvordan den kan bli enda bedre. Her er det viktig at flest mulig av medlemmene i klubben deltar. Klubben får besøk av en klubbutvikler fra NDF som guider møtet gjennom følgende tema:

  • Status: Hvor står klubben i dag?
  • Ønsket situasjon: definere klubbens innsatsområder
  • Lage fremdriftsplaner

Oppfølgingsmøte – 3 timer

Oppfølgingsmøtet avholdes normalt 6 måneder etter at startmøtet er gjennomført, noe som avtales mellom klubb og klubbguide mot slutten av startmøtet. 

  • Evaluering av gjennomførte tiltak
  • Definere nye behov og ønsker i klubben
  • Revitalisere planer/lage nye fremdriftsplaner

«Spesifikt tema» veiledning

NDF sitt klubbutviklingsteam jobber i 2024 med å kartlegge om mange av klubbene har de samme utfordringene, slik at vi potensielt kan samle flere klubber og tilby relevante veiledningskvelder på tvers av klubber.

 

NDF tar også gjerne imot innspill og tilbakemeldinger som gjelder klubbutvikling.

Er dette noe din klubb kan ha nytte av?

Skriv inn din kontaktinformasjon under slik at vi kan kontakte deg for prosessen videre. 

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Inez Santos Aase
Inez Santos Aase
Idrettskonsulent

E-post: inez@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Rekruttering og breddeidrett, klubbutvikling, ungdomsprosjekter og paraidrett. Fridykking og undervannsjakt.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond