Vi er avhengige av innspill fra klubbene for at NDF skal kunne tilby klubbene den støtten og de verktøyene for videre vekst i alle Norges dykkeklubber. Det er derfor ønskelig at klubbene melder fra om sine behov, ønsker og erfaringer slik at vi kan gjøre vårt for å legge til rette for klubbenes utvikling. Klubbutviklingsprosessen er gratis for klubbene.

Hva er klubbutvikling?
Alle tiltak (utdanning, kurs, møteplasser) som kan føre en klubb fra en nåsituasjon til en fremtidig ønsket situasjon.

Klubbbesøk av NDF
Vi ønsker å kunne tilby alle klubber som er medlem av NDF en klubbutviklingsprosess. Klubben får besøk av en klubbguide som guider dere igjennom hele prosessen, starter med et oppstartsmøte og avsluttes med ett til to oppfølgingsmøter.

Startmøte - 4 timer
Startmøte klubbutvikling er en klubbkveld hvor fokuset er på din dykkeklubb, hvordan din klubb kan bli enda bedre. Klubben får besøk av en en møteleder som guider møtet innom følgende tema:

  • Status: Hvor står klubben i dag?
  • Definere klubben innsatsområder
  • Synliggjøre utdanningstilbud
  • Annen nyttig informasjon fra forbundet
  • Lage fremdriftsplaner


Oppfølgingsmøte - 3 timer
Oppfølgingsmøtet avholdes normalt 6 måneder etter at startmøtet er gjennomført, noe som avtales mellom klubb og klubbguide mot slutten av startmøtet.  

  • Evaluering av gjennomførte tiltak
  • Definere nye behov og ønsker i klubben
  • Revitalisere planer/lage nye fremdriftsplaner

Ideer, bidrag og tilbakemeldinger på innhold mottas med takk!

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond