Ønsker man å bli en dykker starter man med å gjennomføre et grunnkurs i dykking. Dette kurset gir grunnkunskap og sikrer at man mestrer nødvendige ferdigheter på et tilfredsstillende nivå. Det finnes ulike organisasjoner som tilbyr kurs. Norges Dykkeforbund tilbyr CMAS P1. Ønsker man å videreutvikle ferdigheter og kunnskap finnes det videregående kurs.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

Klubbutvikling og trenerløypa. Sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr. Utdanning, kursmateriell og kontaktperson for instruktører.

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB