Marinbiologikurset er et spennende kurs hvor alle kan delta og lære mer om livet under vann. Gjennom kurset vil deltagere lære om ulike levende organismer vi kan finne i våre lokale nærmiljø.

Kurset inneholder et antall dykk, og dykkene skal være enkle slik at de er tilpasset alle. Det kreves dykkesertifikat CMAS*, PADI OW eller tilsvarende. Kurset som er godkjent for voksenopplæringsmidler, omfatter omtrent 18 timer.

Deler av innholdet:

  • Havet som livsmiljø
  • Kunnskap om vanlige alger
  • Gjennomgang av de vanligste dyregruppene
  • 2-3 dykk
  • Studier av innsamlet materiale
  • Forurensning og påvirkning av miljøet


Kursmateriellet er godkjent av CMAS internasjonalt, og innpasset i CMAS sin vitenskapelige komités emnekurs. Dette emnekurset fører frem til et eget sertifikat: ”CMAS Scientific Speciality Brevet – Marine Biology”, som det heter i CMAS-systemet.


Sertifikatet har internasjonal gyldighet, men innholdet i emnekurset er tilpasset flora og fauna i det landet kurset er gitt.

Foto: Aleksander Nordahl, ettpust.com

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond