Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs. NDF er tilknyttet Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

Vår målsetning

Vårt hovedmål er 12 000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024.

Vår virksomhetsidé er at NDF skal sammen med klubbene skape dykkeglede for alle som ønsker å oppleve trygg og spennende undervannsaktivitet, samt rekruttere, ivareta og utvikle dykkere på alle nivåer.

All aktivitet skal bygges på våre verdier Trygghet – Samhold – Glede.

Organisasjonsnormer vedtatt på FS-møte 1-21 – 6.-7. februar 2021:

Organisasjonsnormer

Forbundets etiske retningslinjer ble vedtatt på FS-møte 3-23 17.-19.mars 2023:

NDF Etiske retningslinjer

Har du forslag til noen som fortjener ekstra heder? Forslag sendes inn innen 1. mars og behandles av hederstegnkomiteen

Retningslinjer for heder

Regningen dekker faktiske ugifter. Billigste reisealternativer skal benyttes.

 
Alle som har krav på å få dekket reisen av Norges Dykkeforbund må levere reiseregninger elektronisk gjennom Visma. For at du skal få opprettet en bruker må følgende opplysninger sendes på mail til dykking@nif.idrett.no
 

- Fullt navn
- Adresse, postnummer og sted
- E-postadresse
- Kontonummer 
-Fødselnsnummer*
*Fødselsnummer ringes inn til en av oss ansatte i forbundet.  

Vi trenger disse opplysningene for at Idrettens regnskapskontor skal kunne opprette en bruker. 

Alle reiseregninger som er foretatt og som NDF skal dekke hele eller deler av SKAL leveres seinest 14 dager etter at reisen er avsluttet. Alle kostnader må dokumenteres. 

Se retningslinjer for utlegg her.

Norges Dykkeforbund ønsker å ha faste rutiner som følges ved innkjøp. Målsetningen er at dette bidrar til å sikre et ryddig og trygt innkjøp og bidrar til å holde prosesser rundt innkjøp effektive både i forkant, underveis og i etterkant for administrasjonen.

Rutiner for innkjøp

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond