Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs. NDF er tilknyttet Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

Vår målsetning

Vårt hovedmål er 12 000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024.

Vår virksomhetsidé er at NDF skal sammen med klubbene skape dykkeglede for alle som ønsker å oppleve trygg og spennende undervannsaktivitet, samt rekruttere, ivareta og utvikle dykkere på alle nivåer.

All aktivitet skal bygges på våre verdier Trygghet – Samhold – Glede.

NDF.jpg

NORGES DYKKEFORBUND

Org. nr: 970 261 850
E-post: dykking@nif.idrett.no
Kontonummer: 5134 06 05946
Vipps: # 564477

Postadresse 
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse
Norges Dykkeforbund
Sognsveien 73
0854 Oslo

Faktura
Norges Dykkeforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo
E-post: dykking@nif.idrett.no
Org. nr: 970 261 850
EHF: 970261850Sentralbordet
(+ 47) 21029000

 

Net of banking charges to: 

DNB  
Postboks 1600 Sentrum 
0021 Oslo 
IBAN-Account: NO2415033962387 
BIC-Code: DNBANOKKXXX 

 

Organisasjonsnormer vedtatt på FS-møte 1-21 – 6.-7. februar 2021:

Organisasjonsnormer

Har du forslag til noen som fortjener ekstra heder? Forslag sendes inn innen 1. mars og behandles av hederstegnkomiteen

Retningslinjer for heder

Regningen dekker faktiske ugifter. Billigste reisealternativer skal benyttes.

 
Alle som har krav på å få dekket reisen av Norges Dykkeforbund må levere reiseregninger elektronisk gjennom Visma. For at du skal få opprettet en bruker må følgende opplysninger sendes på mail til dykking@nif.idrett.no
 

- Fullt navn
- Adresse, postnummer og sted
- E-postadresse
- Kontonummer 
-Fødselnsnummer*
*Fødselsnummer ringes inn til en av oss ansatte i forbundet.  

Vi trenger disse opplysningene for at Idrettens regnskapskontor skal kunne opprette en bruker. 

Alle reiseregninger som er foretatt og som NDF skal dekke hele eller deler av SKAL leveres seinest 14 dager etter at reisen er avsluttet. Alle kostnader må dokumenteres. 

Se retningslinjer for utlegg her.

Norges Dykkeforbund ønsker å ha faste rutiner som følges ved innkjøp. Målsetningen er at dette bidrar til å sikre et ryddig og trygt innkjøp og bidrar til å holde prosesser rundt innkjøp effektive både i forkant, underveis og i etterkant for administrasjonen.

Rutiner for innkjøp

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Miljødirektoratet Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB