Historie

Her kan du lese milepæler i NDFs og norsk sportsdykkings historie, fra dags dato og tilbake til den spede starten på femtitallet.

2017: Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB  gjentas med ni millioner over tre år.

2015: Sparebankstiftelsen DNB gir seks millioner i gave til NDF. Gaven benyttes til marine ryddeaksjoner. 


2011: Dame- og herrelandslaget blir dobbeltverdensmestere under VM i undervannsrugby i Finland.


2009: NDF gir ut ”Avansert Sportsdykking” til bruk på trestjernerskurs.

 

Espen Rekdal blir verdensmester i undervannsfoto i Cheju i Sør-Korea.

 

2007: NDF gir ut ”Videregående apparatdykking” til bruk på tostjernerskurs.

 

NDF fyller 50 år, og gir i den anledning ut boka "Sportsdykking i 50 år".

 

2006: NDF gir ut ny grunnkursbok i sportsdykking.

 

2002: NDF arrangerer den første internasjonale CMAS-fridykkerleiren i Kristiansand.

 

1998: NDF er vertskap for 7th Underwater Photo World Championship i Ålesund.

 

1996: NDF er vertskap for CMAS International Instructors Conference.

 

1995: Damelandslaget blir verdensmestere i undervannsrugby.

 

1994: Forbundet utgir den første egenproduserte læreboka, ”Grunnleggende dykketeori”.


Barne- og familiedepartementet fastsetter ved en presiserende forskrift til Produktkontrolloven; Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. Minimumskrav til dykkerutdanning er nå hjemlet i lov og forskrift.

 

1993: Produktkontrolloven endres til også å omfatte tjenester; Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Tilrettelegging for sportsdykkeraktiviteter omfattes av tjenestebegrepet.

 

1988: Statens Forurensingstilsyn utgir retningslinjer for ”Grunnkurs i sportsdykking – apparatdykking”.

 

1987: Statens Forurensningstilsyn utgir retningslinjer for sportsdykkeropplæring.

 

1981: Anne Karin (Kim) Småge blir NDFs første kvinnelige instruktør. Samarbeidet med Norges Dykkerskoleforbund opphører. Dagens ordning med autorisasjoner for skoler og instruktører trer i kraft og det første CMAS-sertifkat blir utstedt i Norge.

 

1980: Norges Dykkeforbund utsteder nå originale CMAS-sertifikater og blir det første landet innen CMAS som selv kan prege slike sertifikater.

Forbundet utgir i samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag læreboka ”Lær deg Sportsdykking”.

Forsvarsdepartementet fremmer forslag om forbud mot sportsdykking.

 

1979: Totalforbud mot hummerfangst under dykking inntrer.

 

1977: NDF får kontorer på Idrettens Hus i Bærum. En person blir ansatt i halv stilling.

 

1976: Joar Wenger, Eidsvoll Dykkeklubb, mottar som norgesmester i undervannsorientering den første kongepokalen tildelt NDF.

 

1975: Norges Dykkeforbund og Norges Dykkerskoleforbund tegner samarbeidsavtale hvor de to forbundenes opplæringsprogrammer er identiske. Elever fra kurs ved skoler tilsluttet Norges Dykkerskoleforbund kan løse Nordisk Sportsdykkerbevis ved innmeldelse i NDF-klubb.

 

1974: "Nordisk Sportsdykkerbevis" ser dagens lys.

 

1973: Norges Dykkeforbund og Norges Dykkerskoleforbund avholder felles instruktørkurs med hjelp av lærekrefter og fasiliteter ved Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole.

 

1970: Det første ordinære dykketing blir avholdt.

 

1969: Forbundet utgir i samarbeid med Tiden Norsk Forlag læreboka ”Dykk sikkert”.

 

Norges Dykkerforbund blir opptatt i NIF under navneendringen Norges Dykkeforbund.

 

1968: Norges Amatørdykkerforbund skifter navn til Norges Dykkerforbund. Forbundet blir opptatt i CMAS. Første Marmennell kommer ut.

 

1965: Forbundet er første gang representert med dykkere på messen ”Sjøen for alle”. Forbundet, som bestod av 365 medlemmer fordelt på 23 klubber, søker om medlemskap i CMAS.

 

1964: Første ordinære generalforsamling arrangeres.

 

1957: Norges Amatørdykkerforbund, senere Norges Dykkerforbund og deretter Norges Dykkeforbund stiftes.

 

1954: Jan-Thommes Thomassen starter landets første sivile dykkeskole.

 

1953: Det første dykkekurset arrangeres på Bolærne Fort i Oslofjorden. Kurset er i militær regi.

 

1951: Norges første dykkeklubb, Oslo Undervannsklubb, stiftes. Klubben er den andre av sitt slag i Europa.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond