Ved gjennomføring av NDF / CMAS kurs i Norge skal det foreligge en skoleavtale. Hensikten med dette er at det skal være en ansvarlig organisasjon som har ansvar for at gjennomføringen av kurset er som den skal. 

I hvilken grad skolen er aktiv i forhold til instruktører er ulikt i alle klubber. Større klubber, med skoleutsyr, flere instruktører og hyppige kursgjennomføringer, vil ha andre behov enn mindre klubber, hvor det gjennomføres kurs sporadisk. Felles for alle NDF skoler er at det er store fordeler ved en felles plan og struktur for hvordan kurs skal gjennomføres. 

 

Hva skal instruktører ha kontroll på?

Instruktører som skal gjennomføre kurs skal være autorisert av NDF for å gjennomføre det aktuelle kurset. Denne autorisasjonen er aktiv i fem år og må da fornyes. Det stilles krav om aktivitet som dykker og instruktør for å beholde autorisasjonen.

Instruktører som skal gjennomføre kurs skal følge gjeldende NDF Dykker og Instruktørstandard (denne fornyes årlig). 

Instruktør er ansvarlig for å sende inn rekvisisjoner og bilder av kursdeltagere. Samme rutine gjelder for alle kurs også kurs hvor det er benyttet e-læring. 

  1. Instruktør samler inn bilder og lagrer disse som "navn.jpg".
  2. Instruktør fyller ut rekvisisjon.
  3. Betaling for sertifikat gjennomføres i NDF nettbutikk.

Dette sendes da samlet til sertifikat@nif.idrett.no

 

Fant du ikke det du lette etter? Gi oss beskjed så vi kan forbedre skolesupportsiden!

Kursmateriell

Kursmateriell, instruktørveiledere, NDF Dykker og instruktørstandard og annet kursmateriell finnes i Teams for instruktører. Tilgang til dette teamet tildeles autoriserte instruktører. Ta kontakt med NDF dersom du er instruktør og mangler tilgang.

Utstyr for utdanning

Norges Dykkeforbund ønsker å stimulere til økt rekruttering av sportsdykkere i Norge. I forbindelse med grunnutdanning som sportsdykker er det behov for utstyr for deltagerne på kurs. I dag er det et hinder for mange instruktører at utstyr ikke er tilgjengelig i klubbene. Ved å kjøpe inn fire mobile utstyrspakker som kan transporteres mellom klubber innenfor en region reduseres dette hinderet og flere instruktører vil ha mulighet til å gjennomføre kurs med bruk av mindre tid og ressurser enn tidligere.

Norges Dykkeforbund anser dette som et konkret tiltak som vil løfte rekrutteringen og igjen gagne Norsk dykkebransje, dykkerklubber og samfunnet gjennom høyere deltagelse innenfor våre idretter.

Utstyrshengerne er nå utplassert i Kristiansand, Ålesund, Steinkjer og Hadsel. NDF oppfordrer spesielt mindre klubber / skoler til å benytte seg av tilbudet. Klubber som ikke har tilknyttede instruktører kan også få assistanse med å organisere tilreisende instruktører. Kontakt NDF administrasjon for å komme i gang med utstyrshengerne!

Veiledning og støtte

Ønsker din skole bistand fra NDF administrasjon for oppstart, utvikling eller fornyelse? Vi er klar for å bistå. Ta kontakt for å avtale besøk eller digitalt møte.

Bli NDF dykkeskole

  1. Kontakt administrasjonen for å få skolevatale for signering. NDF behøver da organisasjonens navn og organisasjonsnummer.
  2. Identifiser og eventuelt tilpass alarmplan for dykkestedene som benyttes ved kurs. Alarmplan skal sendes NDF.
  3. Kontroller at organisasjonens ansvarsforsikring dekker aktivitene skolen skal gjennomføre. Forsikringsbevis skal sendes NDF.

Kontakt oss!

Lurer du på noe? Ta kontakt med den ansvarlige for dette temaet i administrasjonen så hjelper vi deg!

Gunnar Midtgaard
Gunnar Midtgaard
Idrettskonsulent

E-post: gunnar.midtgaard@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Klubbutvikling og trenerløypa, sertifikater, instruktørmateriell og spillemidler til utstyr, utdanning, kursmateriell.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond