Norges Dykkeforbund, har med Ulykkeskommisjonen som målsetning å utarbeide ulykkesrapporter for de ulykkene som skjer i Norge. Målsetningen er at vi skal kunne bruke det tragiske til noe positivt, forebygge ulykker og heve vårt kollektive kunnskapsnivå.

NDF Ulykkeskommisjon består av:

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond