Norges Dykkeforbund / Motta nyhetsbrev fra Norges Dykkeforbund / Personvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler

Hva er personvern?

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i Norges Dykkeforbund

Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies) brukes til trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

NDF er til for sine medlemsforeninger og medlemmer, noe som innebærer at personopplysninger kommer til å bli brukt for å kunne utføre idrettslige aktiviteter og service som forbundet er ansvarlig for. For at forbundet skal kunne drive sin virksomhet i samarbeid med klubber og særkretser, behandles personopplysninger for ulike formål til vår virksomhet. Det handler eksempelvis om konkurranse- og utdanningsadministrasjon, økonomiske transaksjoner, historikk og statistikk.

NDF er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som skjer ved:

  • Håndtering av medlemskap i forbundet
  • Forbundsadministrasjon
  • Deltakelse og administrering av forbundets utdanningsvirksomhet
  • Deltakelse i konkurransevirksomhet
  • Administrering av lisensordningen
  • Behandling av søknader og tilskudd
  • Oppsett og vedlikehold av resultatlister, historiske data og statistikk
  • Kontakt med medlemmer (klubber og enkeltmedlemmer)
  • Besøk på vår hjemmeside (www.ndf.no)
  • Publisering av artikler, bilder og video på NDFs hjemmeside og sosiale medier

Hvilket lovmessig grunnlag har vi for behandling av personopplysninger?

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor forbundets virksomhet fremgår av NIFs lov:

«Medlemskap i idretten, med tilhørende rettigheter og plikter, innebærer at organisasjonsleddene må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet, personer, forsikringer, kurs og kompetanse, rapportering til offentlige myndigheter med mer. Når en person melder seg inn i et organisasjonsledd inngås det en medlemsavtale mellom personen og organisasjonen. Dette innebærer at organisasjonen har rett til å behandle personopplysninger. For behandling av personopplysninger som ikke følger av medlemsavtalen må det aktuelle organisasjonsleddet sørge for å innhente nødvendig samtykke dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger iht. personopplysningslovens §8.»

Hvilken type personopplysninger har NDF om deg som enkeltmedlem?

Det vil naturligvis være noe ulikt fra person til person hvilken informasjon vi har, men det vil kunne være:

Som lisensbetaler: Navn, adresse, e-mail, fødselsdato, kjønn, klassetilhørighet

Som leder, trener, dommer: Navn, adresse, e-mail, kjønn, trener-/dommerutdanning. Personnummer og bankkonto benyttes ved behov, men oppbevares ikke.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om hvordan forbundet arbeider for å ivareta dine rettigheter finnes i veiledninger fra Norges Idrettsforbund.

Har du har spørsmål om forbundets behandling av dette, eller vil utøve dine rettigheter kontakter du dykking@nif.idrett.no.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond