Norsk Dykking vil 20-24

Norsk Dykking vil er Norges Dykkeforbunds virksomhetsplan – som omfatter hva vi skal jobbe med. 

Norsk dykking vil 20 - 24 ble vedtatt på Dykketinget oktober 2020.

«Norsk dykking vil 2020 – 2024» er en videreføring og utvikling av virksomhetsplanen 16 – 20. Planen har utviklet seg til å være et mer strategisk dokument og er basert på innspill fra ledermøtet i 2019, regionsmøter i 2020 og høringsinnspill i arbeidsperioden. «Norsk dykking vil 20 – 24» er satt sammen av en arbeidsgruppe på tvers av representanter fra klubber, medlemmer i forbundsstyret og administrasjonen. Planen er ambisiøs, og noe vi skal strekke oss etter. De ulike målene og tiltakene i «Norsk dykking vil» vil ha egne handlinger og handlingsplaner knyttet opp til seg. Dette vil i stor grad være hentet fra klubbmedlemmers innspill.

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond