Dykketinget plakat 1920x1080.png

Dykketinget 2024 – Hold av datoen!

Dykketinget 2024 avholdes 27.-28. april. Dykketinget finner sted på Olavsgaard, 20 minutter fra Oslo Lufthavn.

Mer informasjon om Dykketinget 2024 vil bli publisert nærmere.

dykketinget_quality-hotel-olavsgaard.jpgDykketinget 2024 avholdes på Olavsgaard hotell. Foto: Quality Hotell/Strawberry

Hva er Dykketinget?

Norges Dykkeforbunds høyeste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år, i mars. Dykketinget innkalles av forbundsstyret med minst to måneders varsel direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd.

Forslag eller saker som ønskes behandlet på dykketinget skal være forbundsstyret i hende senest 6 uker før tinget. Sakliste og saksdokumenter skal være sendt ut to uker før tinget.

Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med beretningen. Ved dykketinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett) etter egne retningslinjer. Representanter som p.g.a. lang reise må ha mer enn en overnatting vil kunne regne disse ekstra utgiftene med i reisefordelingen.

Reiseutgiftsfordeling får anvendelse for representanter fra klubber og dykkekretser. Øvrige tingdeltakere får reiseutgifter dekket av Norges Dykkeforbund.

Dykketinget er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter.

På dykketinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

Dykketinget 2024

Tid: 27.-28. april

Sted: Olavsgaard

Hold av datoen!
Mer informasjon kommer. 

Nippon gases Antidoping Norge Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond