Dykketinget plakat velkommen.png

Velkommen til Dykketinget 2024!

Dykketinget 2024 avholdes 27.-28. april. Dykketinget finner sted på Olavsgaard, 20 minutter fra Oslo Lufthavn.

Norges Dykkeforbund ønsker deg velkommen til Dykketinget 2024!

Dykketinget er en arena hvor målene for fremtiden settes, og hvor Dykke-Norge samles for nettverksbygging og inspirasjon. I 2024 blir Dykketinget annerledes enn tidligere, i form av at søndagen er satt av til å være kompetansedag. Selve dykketinget effektiviseres, gjennomføres på lørdag og det er mulig å delta digitalt. 

Reisefordelingsskjema finner du her

Reisefordelingsskjema

 

Se offesiell innkalling til Dykketinget 2024 her

10:00 Oppstart
18:00 Avslutning
20:00 Bankettmiddag

Detaljert timeplan vil bli offentligjort nærmere. 

0730 – 0815     Løpetur i nærmiljøet (oppmøte i resepsjonen)
0900 – 0905     Velkommen!
0905 – 0930     Workshop: Sikkerhet i klubb
0930 – 1000     Workshop: Årets viktigste rapportering? Lær alt i dag!
1000 – 1010     Pause
1010 – 1030     Parallelle workshops
                        - Marint liv – gjennomgang av to nye e-læringskurs
                        - Hvordan benytte HMS arbeidet i egen klubb?
                        - Slik tar du vare på medlemmene i klubben
                        - Sosiale medier i klubben
                        - Årets viktigste rapportering – trenger du mer hjelp? 

1035 – 1055     Parallelle workshops (2. runde)
1100 – 1115     Pause
1115 – 1245     Hvordan benytte Norsk Dykking Vil 24–28 i egen klubb?
1245 – 1300     Avslutning
1300 – 1400     Lunsj (for de som har bestilt)

Kostnader

Skal du være på Dykketinget hele helgen, fredag til søndag?

Alternativ G: Helpensjon enkeltom fredag-søndag kroner 4800,-

Alternativ H: Helpensjon dobbeltrom fredag-søndag kroner 3900,- 

Alternativ G og H inkluderer overnatting og dagpakke fredag-søndag, i tillegg til bankett lørdag.

 

Støtte til deltakelse - Forbundsstyret har vedtatt følgende

  • Alle klubber får subsidiert 1000kr for en deltaker.

 

Det antas at totale reiseutgifter per delegat vil ligge på cirka 2 500 kroner. Overnatting vil komme i tillegg.

Ved Tinget benyttes reisefordeling. Reiseutgifter fordeles likt på samtlige delegater. Av hensyn til kravet om at utgiftene skal bli så små som mulig, vil kun rimeligste reisemåte bli godkjent. Det er rabatter å få på fly. Vi anbefaler at du bestiller fly tidligst mulig – benytt SAS sportsbilletter slik at billetten kan refunderes ved forfall. Bruk av egen bil godkjennes bare dersom det kan dokumenteres at dette er rimeligste reisemåte. Diett og forsikring inngår ikke i reisefordelingen.

Tingdelegatene legger ut for sine reiser og fyller ut reisefordelingsskjema under Tinget. Disse utgiftene vil da inngå i reisefordelingen. Utbetaling/innbetaling foretas etter Tinget til klubb.

Støtte til reise - Forbundsstyret har vedtatt følgende

  • Representanter under 26år får dekket inntil 2500kr i reisestøtte.

Norges Dykkeforbunds høyeste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år, i mars. Dykketinget innkalles av forbundsstyret med minst to måneders varsel direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd.

Forslag eller saker som ønskes behandlet på dykketinget skal være forbundsstyret i hende senest 6 uker før tinget. Sakliste og saksdokumenter skal være sendt ut to uker før tinget.

Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med beretningen. Ved dykketinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett) etter egne retningslinjer. Representanter som p.g.a. lang reise må ha mer enn en overnatting vil kunne regne disse ekstra utgiftene med i reisefordelingen.

Reiseutgiftsfordeling får anvendelse for representanter fra klubber og dykkekretser. Øvrige tingdeltakere får reiseutgifter dekket av Norges Dykkeforbund.

Dykketinget er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter.

På dykketinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

Meld deg på Dykketinget 2024 her

 

Nedenfor ser du viktige frister å merke seg:

10. mars

Påmeldingsfrist: Frist for påmelding til Dykketinget 2024 for å sikre seg hotell er 10. mars. Påmelding gjøres her.

15. mars

Frist for forslag: Forslag og saker som ønskes behandlet på Dykketinget må sendes til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 15. mars 2024. Forslagsskjema blir lagt ut på Tingsiden på www.ndf.no

13. april

Frist for fullmaktskjema: Korrekt utfylt fullmaktsskjema (inkludert protokoll fra årsmøtet) må sendes til NDF på dykking@nif.idrett.no innen 13. april 2024. Fullmaktsskjema blir lagt ut på Tingsiden på www.ndf.no

13. april er også aller siste frist for påmelding til Dykketinget. Påmeldinger etter 10. mars må derimot ordne hotellovernatting selv. 

Vel møtt til Dykketinget 2024!

dykketinget_quality-hotel-olavsgaard.jpgDykketinget 2024 avholdes på Olavsgaard hotell. Foto: Quality Hotell/Strawberry

 

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond