Norges Dykkeforbund / Nyheter / 2022 / Innkalling til Dykketinget 2022
Foto: Quality Hotel Olavsgaard
Foto: Quality Hotel Olavsgaard

Innkalling til Dykketinget 2022

Norges Dykkeforbund har gleden av å innkalle til ordinært dykketing på Olavsgaard utenfor Oslo, lørdag 23. og søndag 24. april 2022. Tinget settes lørdag 23. april kl. 13:00.

Innkalling til Dykketinget 2022 finner du her

 • Les mer om tidsfrister, fullmakter og Dykketingets gang. 


Påmeldingskjema finner du her

 • Les mer om påmelding. Frist for fullmaktsskjema er 12. mars 2022. Husk innsending av protokoll / referat fra oppnevnelsen.   


Forbundsstyret har vedtatt å støtte klubber som stiller på Dykketinget 2022 med følgende:  

 • Alle klubber vil få 1000kr i fratrekk for en representant.
 • Representant(er) som er yngre enn 26 år vil få dekket overnatting/helpensjon fra lørdag til søndag (2500kr pr. unge representant). 


Foreløpig tidsplan

Lørdag

Kl.1300 – 1320
Program:           
Velkommen (President)

Kl.1320 – 1500  
Program:         
Dykketinget del 1

 • Godkjenne de fremmøtte representantene (Gry)
 • Velge dirigent (Gry trår til side når valget er gjort)
 • Velge protokollførere (Gunnar og Inez)
 • Velge to representanter til å underskrive protokollen
 • Godkjenne innkalling
 • Godkjenne saksliste
 • Godkjenne forretningsorden
 • Behandle beretning for NDF (dirigenten går igjennom overskriftene?)

Kl.15:00 – 15:20          
Pause

Kl.15:20 – 16:10   
Program:       
• Pause i Dykketinget
• Innlegg om Marin forsøpling 2022 – 2024
• Innlegg om konkurranser i NDF

Kl.1610 – 1620          
Pause

Kl.1620 – 1800 
Program:        
Dykketinget del 2
• Behandle NDFs regnskap i revidert stand (Stian)
• Behandle forslag (Ingrid og Gry)
• Fastsette kontingent og lisenser           

Kl.20:00 
Program:                      
Bankett

 

I forkant av Dykketinget arrangeres «Dykketingets gang» som er en gjennomgang av hva Dykketinget skal behandle, hvordan behandlingen skjer og Dykketingets rolle i organisasjonen. Nivået legges opp til de som ikke har deltatt på Dykketinget før, men gjennomgangen er åpen for alle som ønsker å delta. 

Søndag 24. april 2022

Kl. 0900 – 0945
Program:
• Norsk Dykking vil 20 – 24  - Et planverk til nytte i hverdagen?
• Tilskudd- og støtteordninger (Stian)
• Samordnet rapportering (Stian)
• Klubbesøk

Kl. 1000 – 1200 
Program:          
Dykketinget del 3
• Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett (Styret)
• Valg

Kl. 1200 – 1300
Program:         
• Lunsj

Reise og opphold
Vi oppfordrer til å bestille SAS sportsbilletter så tidlig som mulig slik at reisefordelingen blir lavest mulig. Husk at denne billetten er mer fleksibel, kan avbestilles fram til 24 timer før avreise og navnet på billetten kan endres fram til avreisedag. SAS Sport-priser – rabattpriser for klubber og foreninger | SAS


Norges Dykkeforbund bestiller opp rom til alle som ønsker å overnatte og som melder seg på innen fristen den 12. mars. Se mer om hotellet her - Quality Hotel Olavsgaard


Forslag

Forslag som ønskes behandlet må være innsendt med motivering til Forbundsstyret senest lørdag 12. mars 2022. Forslagene skal sendes på forslagsskjema som e-post til: dykking@nif.idrett.no

 

Heder

Har du forslag til noen som fortjener ekstra heder? Forslag sendes inn innen 1. mars og behandles av hederstegnkomiteen.  


Sakspapirer til Dykketinget 2022*
Saksliste med beretninger, revidert regnskap og forbundsstyrets forslag til budsjett vil bli sendt ut til kretser, klubber og tillitsvalgte senest 9. april 2022. Alle saksdokumenter vil også bli oppdatert her. 

*Vi skriver ikke ut saksparene til Dykketinget. Representantene må selv ta med dokumentene.

Ytterligere informasjon blir publisert her fram mot Dykketinget 2022. Vi tar forbehold om gjeldende koronarestriksjoner. 


Vel møtt til Dykketinget 2022.


Kontaktperson
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær
Stian.olsen@nif.idrett.no
92207271


Endringslogg saksliste Dykketinget 2022
- Saksliste v2 - Vi har lagt til Grenland Dykkeklubb som dessverre ble utelatt i første oversikt. (11.04) 

Innstilling og CV til NDF Forbundsstyret

Stian Olsen Kaiander
Stian Olsen Kaiander
Generalsekretær

E-post: stian.olsen@nif.idrett.no

Ansvarsområder: Daglig ledelse, personalansvar, budsjett og regnskap.Virksomhetsplan, samfunnsansvar, ryddeaksjoner. Vitenskap

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond