Tingvalgte komiteer og utvalg

Dykketinget velger Kontrollutvalg, Lovkomite og Valgkomite. De som velges inn i disse komiteene velges for hele tingperioden.

Nedenfor er oversikt over de tillitsvalgte medlemmene i komiteer og utvalg. 

Ønsker du å komme i kontakt med Kontrollutvalget? Send en e-post til ku@ndf.no

 

Laila Løkkebergøen
Leder
Medlemsklubb: Røyken Sportsdykkerklubb

Petter Schmedling
Medlem
Medlemsklubb: Moss Undervannsklubb

Vegard Thise
Medlem
Medlemsklubb: Stavanger Dykkeklubb

Anniken Haaversen
Varamedlem
Medlemsklubb: Kristiansand Dykkeklubb

Arnt Steve Teigland
Varamedlem
Medlemsklubb: Harstad Sportsdykkerklubb

Atle Barsnes
Leder
Medlemsklubb: Stord Undervannsklubb

Linda Iversen
Medlem
Medlemsklubb: Ålesund Sportsdykkerklubb

Ole Petter Espeland
Medlem
Medlemsklubb: Haugesund Sportsdykkere

Marianne Blikø
Varamedlem
Medlemsklubb: OSI - Dykking

Eirik Kjos
Varamedlem
Medlemsklubb: NTNU-DG

Runar Helgesen
Leder
Medlemsklubb: Fredrikstad Sportsdykkere

Nuenghatai Eiklid
Medlem
Medlemsklubb: Stavanger Dykkeklubb

Anne Mari W. Ottesen
Medlem
Medlemsklubb: Slettaa Dykkerklubb

Melissa Granli
Varamedlem
Medlemsklubb: Oslo Fridykkerklubb

Bjarte Lyssand
Varamedlem
Medlemsklubb: BSI Boblen

Kontaktinformasjon til valgkomiteen er valgkomite@ndf.no 

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond