Tingvalgte komiteer og utvalg

Dykketinget velger Kontrollutvalg, Lovkomite og Valgkomite. De som velges inn i disse komiteene velges for hele tingperioden.

Nedenfor er oversikt over de tillitsvalgte medlemmene i komiteer og utvalg. 

Ønsker du å komme i kontakt med Kontrollutvalget? Send en e-post til ku@ndf.no

 

Laila Løkkebergøen
Leder
Medlemsklubb: Røyken Sportsdykkerklubb

Petter Schmedling
Medlem
Medlemsklubb: Moss Undervannsklubb

Vegard Thise
Medlem
Medlemsklubb: Stavanger Dykkeklubb

Ingrid Thea Ølberg
Varamedlem
Medlemsklubb: Ålesund Sportsdykkerklubb

Arnt Steve Teigland
Varamedlem
Medlemsklubb: Harstad Sportsdykkerklubb

Atle Barsnes
Leder
Medlemsklubb: Stord Undervannsklubb

Linda Iversen
Medlem
Medlemsklubb: Ålesund Sportsdykkerklubb

Ole Petter Espeland
Medlem
Medlemsklubb: Haugesund Sportsdykkere

Marianne Blikø
Varamedlem
Medlemsklubb: OSI - Dykking

Eirik Kjos
Varamedlem
Medlemsklubb: NTNU-DG

Siv Pedersen Ystebø
Leder
Medlemsklubb: Harstad Sportsdykkerklubb

Thea Karin Skylstad
Medlem
Medlemsklubb: Kristiansund Dykkerklubb

Runar Helgesen
Medlem
Medlemsklubb: Fredrikstad Sportsdykkere

Herman Ueland Hansen
Varamedlem
Medlemsklubb: Akkaren Sportsdykkerklubb

Nuenghatai Eiklid
Varamedlem
Medlemsklubb: Stavanger Dykkeklubb

Kontaktinformasjon til valgkomiteen er valgkomite@ndf.no 

Nippon gases Hold norge rent Nordic Choice Hotels Sparebankstiftelsen DNB MARFO Handelens Miljøfond